Development Chemist/Engineer

2018-04-25

Vi söker en Development Chemist/Engineer till vår utvecklingsenhet i Jeppo.

Du kommer att axla rollen som förman för laboratoriet. Därför har Du ett intresse för att leda och vidareutveckla verksamheten i produktutvecklingens  laboratorium i enlighet med produktutvecklingens behov. Du har en aktiv roll i vårt teknologi utvecklingsteam där du samverkar inom teamet och bidrar till framgång inom produktutvecklingsprojekten för de olika affärsområdena genom att svara på projektenas behov av analytiska tjänster.
Du bygger och förvaltar vårt kunnande och intar med tiden en expertroll inom laboratoriet.

Av den lämpliga kandidaten förväntar vi oss följande kvalifikationer och kompetenser:
- Vill göra skillnad varje dag- Du är en utvecklingsinriktad person med laboratorie erfarenhet gärna med erfarenhet av analytik och testverksamhet inom materialteknologi och/eller produktutveckling, Du har förmåga att se helheter och skapa och kommunicera tekniska visioner
- Framgång genom andra- Du är en kommunikatör, det är lätt för dig att skapa och upprätthålla kontakt med kunder och kollegor, Du delar med dig, vi:et viktigare än jag:et, företagets framgång är lika viktig som din egen
- Erfarenheter av globala ekosystem och värdekedjor framförallt inom analytik och kvalitetskontroll inom tillverkande industri, anses som en merit.
- Stark nätverksbyggare - du är serviceinriktad, ser andras behov med kunden alltid i fokus, du har god förmåga att kommunicera med personer från olika kulturer och bakgrund.
- Språkkunskaper i svenska, finska och engelska.
- Teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på högskole eller yrkeshögskolenivå i kombination med intresse och förmåga till praktisk problemlösning.

Vi erbjuder:
Möjlighet att utveckla vårt kunnande och vår förmåga att leverera unika produkt- och teknologilösningar till våra kunder. Möjlighet att förverkliga innovativa idéer tillsammans med framstående utvecklingsteam i en högteknologisk omgivning. Chansen att jobba med ny teknologi i ett innovativt och växande internationellt företag. Konkurrenskraftig lön, och förmåner.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, och skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 10.5.2018. För mera information, vänligen kontakta rekryterande förman Markus Kass tel. 020 7602 525 eller HRD Manager Jonas Sandlin tel. 020 7602 353.