Logistics planning supervisor

2022-01-31

Vi söker en förman till Logistikplanerings avdelningen som är en delprocess inom Supply Chain/Operations avdelningen i Jeppo.

Till förmannens uppgifter hör bl.a. att leda ett Team av Logistik planerare som både finns i Jeppo och utomlands. Du kommer också att ha helhetsansvaret för PRM (Product Range Management) processen i Mirkas lager runt om i världen.

Vi arbetar kontinuerligt med att  utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt, där kommer du att vara en nyckelperson för att identifiera områden där vi kan vi kan göra process förbättringar och driva utvecklingsprojekt.

Vi önskar av den sökande:
-    Teknisk- eller ekonomisk utbildning på högskole- eller yrkeshögskolenivå.
-    Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter ses som en merit.
-    Språkkunskaper: Muntliga och skriftliga kunskaper i Svenska, Engelska och Finska.
-    En Team-player med social kompetens som kan leda och inspirera på ett framgångsrikt sätt.
-    Erfarenhet och förmåga av att leda utvecklingsprojekt och processförbättringar.
-    Förmåga att sammanställa och analysera försäljnings- och lagerplanerings information och med det som bas ta beslut och göra upp planer.
-    Goda kunskaper i Excel.

Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta i ett innovativt och expanderande internationellt företag. Vara med och påverka och utveckla arbetsrutinerna inom Supply Chain processen.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, senast 13.2.2022.

För mera information vänligen kontakta Supply Chain Manager Anders Söderlund.
Tel: 044-750 9226, email: anders.soderlund@mirka.com