Underhållsarbetsledare Karis

2017-08-15

Vår verksamhet växer och vi söker en mekanisk underhållsarbetsledare till vår fabrik i Karis.

Underhållsarbetsledaren hör till underhållsorganisationen och sköter förmansuppgifter inom sitt eget ansvarsområde. Arbetsledaren har ansvar för den mekaniska underhållspersonalen i Karis (ca. 5 personer).

Arbetsledaren ansvarar för bl.a. introduktion och skolning av arbetstagarna, att leda den dagliga verksamheten samt deltar i utvecklingsprojekten på sitt ansvarsområde. Det egna ansvarsområdet innefattar även andra uppgifter så som: Underhåll av fastigheten och arrangerande av sophanteringen. 

Vi förutsätter att den sökande har:

Teknisk utbildning och examen

Tidigare erfarenhet av förmansuppgifter

Behärskar finska, svenska, samt engelska

Initiativförmåga och kan arbeta självständigt

Förmåga att ta beslut och genomföra åtgärder enligt tidtabeller

Du ansöker genom att 1. Fylla i jobbansökningsblanketten och 2. Skickar även en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till adressen jobs@mirka.com senast söndag 10.09.2017. OBS! Ansökningstiden har förlängts. 

Tilläggsinformation ger Tea Tukia-Kangas 020 7602 670 eller Mikael Vikström 020 7602 257