Maintenance Manager

2017-09-07

Vi söker en underhållschef för samtliga våra produktionsenheter i Finland.

Som underhållschef för enheterna i Jeppo, Oravais, Jakobstad och Karis ansvarar du för att verksamheten utvecklas för att stöda produktions- och produktstrategier.Du blir medlem av produktionens ledningsgrupp med ansvar för att upprätthålla en hållbar underhållsstrategi för produktionsenheterna. 

Inriktningen ligger i första hand på att förbättra arbetssätt, planering och rutiner för att uppnå långsiktiga bestående förbättringar med ökad maskintillgänglighet som grund för en effektiv och stabil produktion. Som underhållschef får du ett självständigt och utvecklande arbete med stor variation på arbetsuppgifter. Till arbetet hör att aktivt skola, "coacha" medarbetare samt att stödja den egna organisationens utvecklingsbehov. Budgetansvar för underhållsfunktionen.

Vi önskar:

Du har både bred och djup kunskap inom underhåll och TPM samt även ett brett tekniskt kunnande. Du har arbetat som underhållsingenjör/-chef inom underhåll eller ansvarat för driftsledning. Erfarenhet av projekt- och säkerhetsledning ses som merit.

Du kan leda, motivera och utveckla dina medarbetare och säkerställa rätt kompetensnivå för de arbetsuppgifter som underhållspersonalen utför.

Du koordinerar ständig förbättringsverksamhet i samråd med produktionsledningen och upprätthåller underhållsstrategin för att uppnå förväntade OEE-målsättningar.

Viktigt är:

- Förmågan att se helheter och skapa och kommunicera visioner och strategier för underhållsledning

- Erfarenhet som ledare och förmåga att arbeta tvärfunktionellt inom hela organisationen

- Förmågan att arbeta med externa teknologiska ekosystem

- Språkkunskaper är flytande finska, svenska och engelska

Vi erbjuder dig möjligheten att utveckla och leda underhållsverksamheten samt arbeta med ny teknologi i ett innovativt och växande internationellt företag.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, och skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 1.10.2017 (ansökningstiden förlängd). För mera information, vänligen kontakta Jari Lemberg tel. 040-8445036 eller Mikael Vikström tel. 020 7602 257.