Process Engineer

2017-09-07

Vi söker en Process Engineer till vårt team i Jeppo.


Din huvudsakliga uppgift är processutveckling inom kalibrering, inkjet och mätsystem. Du kommer att arbeta med planering och framtagning av nya kalibreringsmetoder samt att styra och planera mätutrustnings underhåll.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med alla våra produktionsavdelningar i Jeppo, Oravais och Jakobstad och fungera som förman för kalibreringen och mätutrustningsunderhåll. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med våra utrustning- och systemleverantörer.

Som person arbetar du bra i grupp och lär dig gärna nya saker för att utvecklas i din roll. Du är innovativ och öppen för nya idéer och har ett strukturerat tillvägagångssätt för att lösa problem.

Vi förväntar oss av lämplig kandidat följande kvalifikationer och kunskaper:

  • Teknisk utbildning
  • God kännedom av process maskiner, kringutrustning och mätsystem
  • Mätsystemsnoggrannhet
  • Erfarenhet från OEE (Overall Equipment Effectiveness), TPM (Total Productive Maintenance) och 5S (Lean)
  • Ledarskapsutbildning eller erfarenhet
  • Erfarenhet från maskinsäkerhet och riskkartläggning ses som en merit

Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en innovativ och expanderande miljö. Du kommer att arbeta med ett engagerat team i en internationell arbetsmiljö.

Ansök genom att fylla i jobbansökan, och skriv en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com  senast 24.09.2017. För mera information, vänligen kontakta Jari Lemberg +358 40 8445036 eller Mikael Vikström tel. +358 20 7602 257.