Production Implementation Engineer

2018-04-24

Vi söker en Production Implementation Engineer till vårt Power Tools team i Jeppo.

Din huvudsakliga uppgift i denna position är att utveckla och förbättra produktionsutrustning och metoder som används för att montera ihop Mirka verktyg och komponenter. Du kommer att delta i produktutvecklingsprojekt och bidra med din expertis för att göra produkter lätta att tillverka samt planera och samordna aktiviteter relaterade till testmonteringar av produkter.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med engagerade proffs i en R&D-miljö i Jeppo. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med Power Tools produktionen och regelbundet vara på plats i Jakobstad.

Som person arbetar du bra i grupp och lär dig gärna nya saker för att utvecklas i din roll. Du har helst några års  erfarenhet av liknande uppgifter och erfarenheter från att använda Lean-metodik i ditt arbete. Du har ett strukturerat tillvägagångssätt för att lösa problem, ett starkt praktiskt kunnande och en förmåga att ta in feedback från flera olika intressenter.

I denna position ser vi följande kvalifikationer och färdigheter som styrkor:

Erfarenhet från serietillverkning av produkter
Erfarenhet av Lean och Six Sigma metodik
Erfarenhet från ingenjörsrelaterade arbetsuppgifter
God kännedom av tillverkningsmetoder
Utmärkt problemlösningsförmåga
Teknisk utbildning (B.Sc. eller motsvarande kombination av utbildning och erfarenhet)
Motivation och vilja att lära sig nya saker
Trivas bra med arbete i grupp men också självständigt kunna arbeta med egna uppgifter
God engelska i tal och skrift


Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en innovativ och expanderande miljö med produkter som utvecklas och produceras i Finland. Du kommer att arbeta med engagerade proffs och med framgångsrika produkter i en internationell arbetsmiljö.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats. Skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 10.5.2018. För mera information, vänligen kontakta Product Life Cycle and Quality Manager, Matias Laitala tel. 020 7602 575 eller HRD Manager Jonas Sandlin tel. 020 7602 353.