Project Manager, Power Tools

2017-10-13

Vi söker en Projektledare till vårt Power Tools team

Power Tools-teamet växer kraftigt och vi möter ständigt intressanta utmaningar. Vi söker nu en erfaren Projektledare som kommer att koordinera våra utvecklingsprojekt.


Som projektledare arbetar du inom produktutvecklingsprojekt, från innovationsarbetet i initialskedet till implementeringsskedet. Du kommer främst att arbeta med utvecklingsprojekt men även med andra projekt.    

Som Projektledare:

- Planerar, koordinerar och leder du tvärfunktionella projekt i en smidig omgivning

- Ansvarar du för att nå uppsatta mål och därmed slutföra projekten ändamålsenligt

- Arbetar du i nära samverkan med produktutveckling, produktvård och kvalitetskontroll samt övriga funktioner som inköpsavdelningen och produktion.


Vi förväntar oss att du har många av följande kvalifikationer och kunskaper:

- Ingenjörs- eller diplomingenjörsutbildning, eller motsvarande kunskaper erhållna genom arbetserfarenhet

- Erfarenhet av projekthantering företrädesvis från produktutveckling

- Kan planera och strukturera såväl ditt eget som projektgruppens arbete både lång- och kortsiktigt.

- God ledarskapsförmåga och förmåga att kommunicera ut ditt budskap till olika nivåer inom organisationen.

- Du är ansvarsfull, driven och besitter god samarbetsförmåga

- Du är en utåtriktad person som kan kommunicera på engelska(obligatoriskt), svenska och finska.

Vi erbjuder:
En möjlighet att arbeta med teknik i en innovativ och expanderande miljö. Du kommer att arbeta med engagerade proffs och med framgångsrika produkter i en internationell arbetsmiljö.


Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, och skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 29.10.2017.

För mera information, vänligen kontakta Magnus Nilsson tel. 040 6786 684 eller Jonas Sandlin tel. 020 7602 353.