2016-06-15

Till vår marknadsföringsavdelning i Jeppo söker vi en tidsbunden sommaranställd som ska stöda oss med följande uppgifter under 3-4 månader:

-          Förberedelser för våra globala prislistor 2017
-          Uppdatering av information på vår hemsida
-          Sökning i digitala medier där Mirka nämns och uppdatering av information vid behov
-          Uppdatering av olika power point-presentationer
-          Stöd med förberedelser för Automechanika 2016 mässan

​​För dessa uppgifter behöver vi en person som har flytande kunskaper i engelska, helst en person med engelska som modersmål och kompetens inom internationell marknadsföring och IT program för grafisk design. Du ansöker genom att fylla i jobbansökningsblanketten. Skicka även en fritt formulerad ansökan med CV till adressen jobs@mirka.com senast 30.6.2016.