Strategic sourcing, trading & Power Tools

2017-09-07

Vi söker en energisk person till vårt Inköpsteam i Jeppo.

Du kommer att leda arbetet med sourcing av trading produkter och komponenter till våra slipmaskiner. Du är en nyckelperson i leverantörskontakter och ett stöd till våra inköpare och lagerpåfyllare.

Vi söker:

- En person som är utvecklingsinriktad, med erfarenhet inom sourcing och inköp. Erfarenhet av Lean-tänkande anses som en merit.

- Stark social kompetens med en förmåga att kommunicera med personer från olika kulturer och bakgrund.

- Förmågan att se helheter och skapa och kommunicera visioner för utveckling av sourcing-funktionen.

- Förmågan att arbeta tvärfunktionellt och samarbeta effektivt med närstående processer.

- Språkkunskaper i svenska, finska och engelska

Vi erbjuder möjligheten att utveckla sourcing-verksamheten inom Inköp. Chansen att jobba i ett resultatinriktat team i ett innovativt och växande internationellt företag. Konkurrenskraftig lön, och förmåner.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, och skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 24.9.2017. För mera information, vänligen kontakta Stig-Johan Back tel. 020 7602 558 eller Henrik Bergström tel. 020 7602 251.