Arbetsledare

2018-03-02

Vi söker en Arbetsledare till vår fabrik i Jeppo som fungerar som förman inom sitt eget ansvarsområde underställd fabrikschefen.

Arbetsledaren fungerar som skiftesarbetsledare i tre skiften och har då ansvaret för hela produktionen eller olika avdelningar. Till arbetsledarens uppgifter hör bl.a. introduktion och skolning av arbetstagarna, dagliga ledningen av det egna området, samt deltagandet i utvecklingsprojekten på sitt ansvarsområde.

Vi förutsätter att den sökande har:
- Teknisk utbildning och examen
- Tidigare erfarenhet av förmansuppgifter
- Behärskar finska ochsvenska med engelska som merit
- Initiativförmåga och kan arbeta självständigt
- Förmåga att ta beslut och genomföra åtgärder enligt tidtabeller

Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta i ett innovativt och expanderande företag.


Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats. Skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 18.3.2018. För mera information, vänligen kontakta Site Manager Stefan Hagnäs tel. 020 7602 312 eller HRD Manager Jonas Sandlin tel. 020 7602 353.