Supply Chain Manager

2017-10-05

Vi söker en ledare till vår Supply Chain-funktion i Jeppo.

Du kommer att leda Supply Chain-teamet, bestående av Product Range Management i lager, Produktionsplanering, Lagerpåfyllning och Utleverans. Du är en nyckelperson för varuflödeskontakter och stöd till Mirkas internationella försäljningsorganisation och externa partners.

Vi söker:
- En ledare som är utvecklingsinriktad, med erfarenhet inom supply chain och produktionsplanering. Erfarenhet av Lean-tänkande anses som en merit.

- Stark social kompetens med en förmåga att kommunicera med personer från olika kulturer och bakgrund.

- Förmågan att se helheter och skapa och kommunicera visioner för utveckling av Supply Chain funktionen

- Erfarenhet som ledare och förmågan att utveckla och bibehålla produktiva relationer mellan kollegorna

- Förmågan att arbeta tvärfunktionellt och samarbeta effektivt med närstående processer.

- Språkkunskaper är svenska, finska och engelska

Vi erbjuder:
Möjlighet att utveckla och leda verksamheten inom Supply Chain. Chansen att jobba i ett resultatinriktat team i ett innovativt och växande internationellt företag. Konkurrenskraftig lön, och förmåner.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, och skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 29.10.2017. För mera information, vänligen kontakta Joachim Rännar tel. 020 7602 523 eller Mikael Vikström tel. 020 7602 257.