Testing & Laboratory Manager, Power Tools

2021-04-06

Är du intresserad av att leda och utveckla en testfunktion inom Mirka Power Tools? Vi söker  en Testing & Laboratory Manager till Power Tools i Jeppo.

I den här positionen kommer du att fungera som förman för Power Tools laboratoriets test grupp och leda den dagliga verksamheten i testlaboratorierna i Jeppo. Du kommer att delta i utvecklingen av de bästa verktygen på marknaden genom att leda och vidareutveckla en testverksamhet som stöder alla funktioner inom Mirka Power Tools.

Ditt ansvar:
•    En säker arbetsmiljö i PT-laboratorierna
•    Planering och genomförande av testaktiviteter
•    Daglig drift och prioritering av resurser i testlaboratorierna för att säkerställa att förväntningarna när det gäller tidtabell och kvalitet uppfylls
•    Anläggningsanvändning, utrustning, arbetsmetoder och resurser utvecklas i linje med behov och produktutvecklingsplan
•    Upphandling, underhåll och kalibrering av laboratorieutrustning, verktyg och programvara i laboratorierna
•    Testutrustning som finns hos leverantörer och i produktion är säker, funktionsduglig och uppdaterad

Dina huvuduppgifter:
•    Upprätthålla och vidareutveckla arbetssätt
•    Kontinuerligt följa upp testplaner och hantera testresurser i pågående projekt
•    Hantering av testutrustning inklusive uppgraderingar, underhåll och kalibreringsrutiner i laboratoriet, hos leverantörer och produktionsanläggningar
•    Du kommer att vara representant för testgruppen i olika möten och grupper

Som person är du:
•    En naturlig ledare som är bekväm med att leda ett team av specialister.
•    Du har ett strukturerat tillvägagångssätt för att lösa problem och stark strategisk och planeringsförmåga.
•    Arbetar bra i grupp och lär dig gärna nya saker för att utvecklas i din roll
•    Starkt praktiskt kunnande
•    Förmåga att ta in feedback från flera olika intressenter.

I denna position betraktar vi följande kvalifikationer och färdigheter som styrkor
•    Teknisk utbildning (B.Sc. eller M.Sc. eller motsvarande kombination av utbildning och erfarenhet)
•    Erfarenhet från serieproduktion av produkter
•    Erfarenhet från en FoU- eller testlaboratoriemiljö
•    Några års förmanserfarenhet eller erfarenhet av liknande uppgifter.
•    God kännedom av olika tillverkningsmetoder
•    Erfarenhet av att arbeta med standarder
•    God engelska i tal och skrift + svenska eller finska

Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en innovativ och expanderande miljö med produkter som utvecklas och produceras i Finland. Du kommer att arbeta med engagerade proffs och med framgångsrika produkter i en internationell arbetsmiljö.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, senast 25.4.2021. För mera information, vänligen kontakta: Product Life Cycle and Quality Manager Matias Laitala +358 40 1677238