Bättre och jämnare valskonditionering

Valsytorna i storskaliga industrier måste vara helt jämna för att möjliggöra tillverkning av perfekta slutprodukter i en löpande process. Det finns många exempel på krävande valsapplikationer inom exempelvis metall-, pappers-, film- och tryckindustrin. Hur säkerställer man valsarnas form, hur förlänger man serviceintervallerna och hur uppnår man ett snabbare och effektivare underhållsarbete? Perfekt valskonditionering leder till ökad produktivitet. Nya ytbehandlingstekniker möjliggör en renare valskonditionering. Skräddarsydda processer med bättre ytfinhetsvärden säkerställer nödvändiga toleranser och ger en lägre materialåtgång vid valskonditionering. Färre och kortare underhållsstopp ger extra fördelar i produktionen.

Jämnt slipresultat

  • Lägre material-, produktions- och underhållskostnader
  • Snabbare processer och ökad driftsäkerhet

 

Mirkas unika microprodukter avlägsnar effektivt föroreningar. Välj den dammfria nätprodukten Abranet eller den nya patentsökta microfilmsteknologin med fraktala mosaikstrukturer.