Optimized Surface Preparation System

Mirkas innovativa ’Optimized Surface Preparation System’ maximerar prestandan i varje led. Det är ett unikt koncept som effektiviserar och optimerar hela processen – inte bara enskilda arbetsmoment – och ger dig full kontroll. Ytprepareringen blir enklare, snabbare och kostnadseffektivare, med perfekt resultat varje gång!

Mirka är världsledande inom utveckling av avancerad ytbehandlingsteknologi. Vårt enkla och snabba Optimized Surface Preparation System har vad som krävs för att utmana traditionellt tänkande. Systemet är unikt tack vare den innovativa kombinationen av högteknologiska slipmaterial, verktyg och processer som inte kan jämföras med något annat på marknaden i dag.

     Vad är OSP-systemet?

  • Innovation kontra tradition – enklare och snabbare
  • Ett kreativt synsätt – innovation är inget nytt för Mirka
  • Mindre är mer – tack vare avancerad teknologi
  • Mirka följer smart-trenden och lanserar smart lösning för små och stora reparationer
  • Utnyttjar de bästa egenskaperna hos Mirkas högteknologiska produkter

 

När man förbereder ytor för lackering på traditionellt vis krävs en rad olika arbetsmoment, som slipning, spackling och grundning. För en yrkeskunnig person är det visserligen fullt möjligt att uppnå goda resultat på detta sätt, men det är en oerhört tidskrävande metod som ger stort utrymme för ineffektivitet och misstag. 

OSP-systemet fokuserar på hela processen, vilket är en avgörande faktor. Systemet maximerar prestandan i alla delar av processen och varje steg har optimerats för att på bästa sätt samverka med alla övriga steg. Detta innovativa koncept ökar effektiviteten genom hela processen, vilket bidrar till stora tidsbesparingar och ger en perfekt yta färdig för lackering. Processen omfattar färre arbetssteg än traditionella metoder, den är enkel att förstå och därmed också enkel att lära sig (även för outbildad personal). Och eftersom man följer exakt samma process varje gång får man också lika bra resultat varje gång.

 

     Se film om fördelarna med OSP vs traditionell slipning 

     En unik lösning med oslagbara fördelar!