OSP-systemet

Mirkas Optimized Surface Preparation System är unikt tack vare den innovativa kombinationen av högteknologiska slipmaterial, verktyg och processer som inte kan jämföras med något annat på marknaden i dag. OSP-systemets fokus på hastighet, kontroll, enkelhet och repeterbarhet gör att traditionella metoder genast känns ineffektiva och omoderna. Här är några av fördelarna:

 

  • Smidigt system – enkelt att lära ut, förstå och kontrollera
  • Ökad snabbhet och effektivitet sparar tid och leder till förbättrad produktivitet och lönsamhet
  • Bättre kontroll minimerar arbetsytan och minskar risken för överslipning
  • Standardiserade steg-för-steg-processer ger en hög och jämn kvalitet vid varje reparation
  • Fler arbetsmoment utförs med verktyg, vilket gör processen ännu snabbare och mindre tröttsam för operatören
  • Ergonomiska verktyg är enkla att kontrollera och använda under långa perioder utan att man blir trött
  • Nätslipning minimerar risken för pillerbildning och ger ett jämnt och fint repmönster
  • "Dammfritt" – verkstaden blir renare, vilket minskar risken för damm i lacken och minimerar behovet av polering
  • Bättre arbetsmiljö för verkstadspersonalen
  • Möjligheten att följa tydliga systemparametrar ger en högre kvalitet och minskar risken för dyra omarbeten


Processen för OSP-systemetOSP