Allmänt
Warranty 2+1

Polering
ROP2_77_&_125mm

Polermaskin PS1524 180 mm

Polarshine Pad Washer

Polermaskin PS1437 150 mm

Verktyg och tillbehör
Mirka LEROS

Mirka DEOS

Download
Mirka DEROS

AROS-B och AOS-B

Dammsugare 1230 L

Dammsugare 1230 M

Mirka AP

Deco Sander

Mirka PROS

Miro 955

Miro

ROS 32mm

ROS 77mm

ROS 125 & 150 mm

OS343CV, OS343DB 75x100 mm

OS383CV 70x198 mm

OS353CV, OS353DB 81x133 mm

Tvåhandsmaskin 125 och 150 mm

ROS2 200mm

RP2 77mm

Mirka Rotary Polisher 77mm

Mirka CEROS

Dammsugare 915