Sustainability is important to Mirka.

Ett hållbart Mirka - för dig och miljön

Vårt företag är fokuserat på att erbjuda våra kunder de bästa ytslipverktygen och systemen.  För att bli det främsta företaget med tanke på hållbar utveckling så går vi ända till företagets innersta för att få svar på frågan: ”Vad innebär ordet hållbarhet?”. Vi har redan åstadkommit mycket och har många fler initiativ som vi kan ta oss an i framtiden.

För oss som arbetar på Mirka har det varit självklart att inte slösa - varken på våra egna eller kundernas finansiella eller materiella resurser. Lika självklart är det för oss att spara på jordens resurser. Tanken på hållbar utveckling är en naturlig fortsättning på den här inställningen. Det innebär att då vi fattar beslut inom företaget tar vi ekonomin, jorden och människorna i beaktande – både den nuvarande och kommande generationer.

Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och den strävan sammanfaller bra med företagets värderingar och minskar dessutom kostnaderna. Vi har arbetat intensivt för att spara energi och råmaterial, för att minska avfallsmängden, öka återanvändningen och minska användningen av onedbrytbara kemikalier. Vi utvecklar hälsosammare, tryggare och mera effektiva produkter och processer till våra kunders och arbetstagares nytta. Till exempel våra dammfria slipmaskiner skyddar användarnas lungor samtidigt som slutresultatet blir en renare och slätare ytfinish.

Läs mer:

Our Clean Commitments. Här har vi sammanställt våra ekonomiska, sociala och miljöinitiativ och prestationer under "Our Clean Commitments".  Under dessa rubriker rapporterar vi öppet om utvecklingen av vårt företagsansvar med hjälp av olika nyckeltal. Läs mer i vår Infografik eller Ladda ner alla sidor.

 

Om Mirka

Mirka AB är ett globalt företag och en del av den familjeägda KWH-koncernen. Mirkas affärsidé är att vara världsledande genom att erbjuda ett brett sortiment av revolutionerande lösningar för ytbehandling och precisionsslipning. Vår verksamhet fokuserar på kundernas behov.

Tack vare ständiga förbättringar av verksamhet, expertis och kundsamarbete kan vi erbjuda skräddarsydda system och kommersiella helhetslösningar som kompletteras av ett brett sortiment av tekniskt överlägsna slip- och polerprodukter samt innovativa maskiner.

Cirka 97 procent av Mirkas produktion går på export och produkterna säljs i över 100 länder. Mirkas affärsområden fokuserar på bil-, trä- och båtindustrin, där de typiska kunderna bland annat är tillverkare av trävaror, billackeringsföretag och bilverkstäder, fordonstillverkare och underleverantörer inom fordonsindustrin. Dessutom används Mirkas produkter och lösningar inom bygg- och renoveringsbranschen samt kompositindustrin. Mirka levererar dessutom innovativa lösningar för precisionsslipning av exempelvis motorkomponenter, valsutrustning, elektronikprodukter och glas.

Läs mer:

Vi letar ständigt efter möjligheter att minska vårt miljöavtryck - detta är i linje med vårt företags värderingar och minskar också kostnaderna.

Globalt företag

Mirka är ett globalt expanderande företag med 18 dotterbolag i Europa, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika samt Asien. Huvudkontor och produktion finns i Finland. Mer än 97% av våra produkter exporteras och säljs i över 100 länder.

Läs mer:Global map of Mirka's activities.

Vi är den hållbara industriformgivaren inom ytbehandling och en ledare inom alla segment på vår marknad. Läs mer Globalt företag

Clean proactivity

Vi söker proaktivt sätt att minska våra produkters miljöpåverkan. Vi använder inte kemikalier som finns på SVHC(Substances of Very High Concern)-listan – det vill säga listan över särskilt farliga kemikalier - och vi arbetar i enlighet med REACH-förordningen. EU:s förordning över registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Hållbar innovation

Enligt oss är miljömedveten produktutveckling både klok och lönsam. Här är några av våra framgångar. Vi :

  • Utvecklar ny låg-energi teknologi – det minskar mängden energi som behövs för att framställa våra ytbehandlade slipmaterial

  • Övergår till färgmedel utan tungmetaller – det minskar mängden tungmetaller i våra produkter.

  • Förbättrar hanteringen av hartsavfall – det förbättrar hälsan och säkerheten för våra arbetare, och minskar risken för farligt avfall.

  • Uppfinner nya katalysatortekniker – det här effektiverar våra termiska maskinlinjer och minskar energimängden som behövs i produktionen.

  • Effektiverar produkternas transportsträckor – det minskar vårt koldioxidavtryck.

Produktutveckling spelar en viktig roll i vår verksamhet, för att vi ska kunna vara ett banbrytande företag i vår bransch och fortsätta erbjuda kunderna innovativa sliplösningar av hög kvalitet. Vi fokuserar på att utveckla helhetslösningar som inte bara underlättar för kunderna i deras dagliga arbete, utan även bidrar till en bättre säkerhet och arbetsmiljö

Clean Proactivity is important at Mirka.

Mirka Power Tools visar vägen

År 2009 lanserade vi vår första borstlösa eldrivna slipmaskin, Mirka® CEROS. År 2012 introducerades  Mirka® DEROS , den första slimaskinen med Bluetooth®-anslutning och en integrerad vibrationssensor. Förutom att vår innovativa maskindesign har vunnit flera priser, är de flesta av våra elektriska slipmaskiner även de minsta och lättaste på marknaden.

I över 15 år har Mirka varit en föregångare när det kommer till utveckling av dammfria sliplösningar. När Mirka uppfann dammfri slipning med Abranet, revolutionerade det slipningen. Våra nätslipprodukter förbättrar kontinuerligt arbetsförhållandena; hälso- och säkerhetsfrågor har alltid varit i fokus i vårt utvecklingsarbete.

Idag erbjuder vi en komplett dammfri sliplösning med intelligenta maskiner. Alla våra avancerade slipmaskiner är designade, utvecklade och tillverkade i Finland.Låg miljöpåverkan med Mirkas elverktyg

Mirkas elverktyg har länge legat långt fram vad gäller efterlevnad av miljölagstiftning, men 2016 tog vi ytterligare ett steg genom att skapa en särskild arbetsgrupp inom Mirka Power Tools, som fokuserar enbart på efterlevnad av lagar och bestämmelser.

Syftet med detta är att säkerställa att Mirkas elverktyg har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Dessutom ser vi en ökad miljömedvetenhet bland kunderna, och vi får allt fler frågor gällande intyg och dokumentation om efterlevnad. – På den tyska marknaden har man till exempel länge fokuserat på återvinning, och där får vi ofta frågor om hur Mirkas slipmaskiner kan återvinnas, berättar Annika Stenmark, som är efterlevnadschef på Mirka.

Läs mer: Sustainability is important to Mirka.

Varje gång det finns en misstanke om bristande efterlevnad skickas den aktuella produkten till ett oberoende laboratorium för undersökning. Komponenter som används i produktionen kontrolleras dessutom internt vad gäller leveranskedja och andra aspekter, för att säkerställa att inga elektroniska komponenter innehåller konfliktmineraler.

Digitala verktyg för sundare arbetsförhållanden

Möjligheten att övervaka hälsa och säkerhet på arbetet ökade avsevärt med lanseringen av myMirka® -appen. Här kan man till exempel övervaka vibrationsnivå och -exponering för att undvika vita fingrar.

Genom att ansluta en Mirka-slipmaskin till appen via Bluetooth* kan användaren övervaka vibrationsnivåerna både i realtid och under en längre period**. Med hjälp av myMirka Dashboard, som visar vibrationsövervakningen från myMirka-appen, kan arbetsförhållandena enkelt följas upp och analyseras, vilket leder till att ergonomin förbättras avsevärt.

Förutom vibration kan appen också mäta energiförbrukning, arbetsbelastning och varvtal. Det finns också en funktion som mäter temperaturen i maskinens motor och drivsystem, och om det finns något tecken på överhettning slår maskinen automatiskt om till säkerhetsläge. På så sätt får man en ökad livslängd och ett minskat koldioxidavtryck för verktyget.

Läs mer:

 Innovative and Intelligent Power Tools

Kundens behov i fokus för Mirkas elverktyg

Mirka® CEROS revolutionerade marknaden när den lanserades för tio år sedan. Målet var att utveckla en elslipmaskin som var lika lätt, liten och effektiv som de på den tiden mycket mer vanligt förekommande tryckluftsdrivna verktygen. Detta krävde implementering av ny borstlös motorteknik och ett nära samarbete med slutkunder och konstruktörer.

"Resultatet talar för sig själv: CEROS och efterföljaren Mirka® DEROS är fortfarande de bästa elektriska excenterslipmaskinerna i världen, som många har försökt kopiera utan större framgång", förklarar Veli-Pekka Västi, chef för affärsenheten Mirka Power Tools. Genom att byta från tryckluftsdrivna till elektriska slipmaskiner kan man spara massor av energi. Mirka DEROS ger till exempel upp till 90 procent lägre energiförbrukning än ett motsvarande tryckluftsdrivet verktyg. Trenden går alltmer mot elektriska och batteridrivna maskiner, och Mirka arbetar aktivt med att utveckla nya lösningar som ska ersätta tryckluftsdrivna maskiner inom fordonstillverkningsindustrin.Sustainability is important to Mirka.

Veli-Pekka Västi, enhetschef på Mirka Power Tools.

Läs mer: 

Hållbara slipmedel

Vårt mål är att skapa hållbara slipmedel som ger dig den perfekta ytan och samtidigt är bra för både hälsa och miljö, både när de tillverkas och används. I strävan efter den perfekta ytan blir man aldrig riktigt nöjd. Det finns alltid en vilja att förändra och förbättra. Det här är en central fråga för Mirkas FoU-team, som ständigt bryter ny mark, utvecklar nya lösningar och tänjer på gränserna för vad vi kan förvänta oss vid slipning och polering.

Ett exempel på denna innovationsanda är Abranet. Med en genialisk idé – att använda nät i stället för papper – revolutionerade vi slipbranschen.

Läs mer: Sustainability is important to Mirka.

"Vår pågående kamp för miljön är hur vi kan göra slipmedel ännu mer hållbara", säger Development Engineer Hans Hede.

Europeiska slipmaterialstillverkare har de högsta kvalitets- och miljöstandardena i världen, men denna info har ännu inte nått ut till alla kunder och intressentgrupper.

Detta är något FEPA (Federation of European Producers of Abresives) jobbar på. Organisationen har ca 250 medlemsföretag, inklusive Mirka. FEPA’s ordförande är Mirkas VD Stefan Sjöberg.

Som en av grundarna deltar Mirka i utformningen av programmet och är bland de första som initierar hållbarhetsredovisning enligt nya kriterier. Mirkas kvalitets- och säkerhetskrav är redan så avancerade att efterlevnad av det nya programmet, i praktiken, inte kräver några ändringar av vår driftsmetod.

Läs mer om  AbrasivesSafety.


FEPA fungerar som en kvalitetsgaranti för kunderna. Genom att köpa FEPA-certifierade produkter vet kunderna att produkten de köper kommer att uppfylla specifika kvalitets- och säkerhetskriterier.

Vattenbaserade polermedel – ett bättre val för både dig och miljön

“Alla polermedel som vi producerar är vattenbaserade. Det är ett hållbart åtagande från vår sida. Produkter baserade på lösningsmedel kan vara effektiva på kort sikt, men de är skadligare, både för användaren och miljön," säger Development Engineer Maria Sundqvist, som utvecklar våra polermedel.

Mirka tillverkar sina polermedel i Jakobstad, Finland. 

"Vi har ett nära samarbete med vårt produktionsteam och fokuserar alltid på hållbarhet när vi utvecklar nya polermedel", berättar Maria.

Enligt Kim Rönnholm, Mirkas sortimentschef för polermedel, är det väldigt viktigt för kunderna att Mirka tillverkar vattenbaserade polermedel

 

"Om de inte är vattenbaserade luktar de väldigt starkt. Man måste använda skyddsmask när man polerar. Våra vattenbaserade polermedel är väldigt användarvänliga."

Läs mer: 

 All Mirka polishes are water-based.

Alla polermedel som vi producerar är vattenbaserade. Det är ett hållbart åtagande från vår sida.

På Mirka Ltd:s RML-lista – listan över begränsade material - specificeras de kemiska ämnen som är klassade som ”förbjudna”, ”begränsade” och oroväckande”.

Mirka Restricted Materials List (v. 2.0 / 2020)

Clean Partner

Vi ser oss själva som en pålitlig partner för våra leverantörer, kunder och samarbetspartners. Att vara en pålitlig partner innebär att arbeta för ett starkt förhållande byggt på tillit och ömsesidig nytta. Det innebär även att arbeta för tvåvägskommunikation i syfte att öka ärligheten, integriteten och samarbetet i relationen.

Samverkan med kunder

Vi är både leverantör och partner för våra kunder. Vi förser dem med varor, tjänster och lösningar på problem och i gengäld får vi kundrespons och förnyat samarbete.

Leverantörsrelationer

Vi tror på att bygga långvariga och rättvisa samarbetsförhållanden med våra leverantörer som är tillförlitliga och trygga. Vårt mål är att minska riskerna både för det egna företaget och för leverantörerna.

Grunden för vårt varaktiga och lojala samarbete med våra intressenter är en kontinuerlig och aktiv dialog med alla partner. Det gör att vi kan reagera snabbt och effektivt på behov som uppstår hos våra kunder.
Happy people in Mirka production.

Mirkas sliplösningar för glas – bättre för miljön samtidigt som du sparar tid och pengar

År 2018 höll Mirka Frankrike en utbildning för personal som arbetar på toppen av Mont Blanc, på 3 842 meters höjd. Mirka hade tagit fram en effektiv, ekonomisk och hållbar underhållslösning: I stället för att byta ut repiga glaspaneler, vilket skulle ha krävt en helikopter, kunde de slipas och poleras på plats.

Målet var att slipa glaset i glasgången som leder till ”Step into the Void”, Aiguille du Midi Skywalk. Den är tillverkad av 8 mm tjockt skyddsglas som är väldigt komplicerat att byta, så Compagnie du Mont Blanc ville hellre slipa och polera glaset för att åtgärda turistslitage som exempelvis repor.

"Det var ett avancerat projekt,"  berättar Christophe Pichon, försäljare, och Nicolas Vermorel, tekniker, på Mirka Frankrike.

Läs mer: Mirka provides glass sanding solutions.

"Det är svårt att se på 3 842 meters höjd. Den syrefattiga luften, risken för höjdsjuka och glasets låga temperatur innebär ytterligare utmaningar."

Hållbarhet är A och O för Mirka

På Mirka försöker vi öka energieffektiviteten i varje process, genom att använda fler förnybara energikällor. Detta gör vi för att bekämpa klimatförändringarna och minska vår miljöpåverkan. Hållbarhet är en del av ”The Mirka Way” och genomsyrar hela vår verksamhet.

Lär mer: Infografik
Bra exempel från dotterbolagen 
Sustainability is important to Mirka.

Clean Production

Arbetskulturen på våra produktionsanläggningar präglas av lagarbete. Vi samarbetar för att uppnå våra högt satta mål inom områden som säkerhet, kvalitet, effektivitet och hållbarhet på alla våra produktionsanläggningar

Under årens lopp har vi:

  • Reducerat mängden flyktiga organiska ämnen med 250 000 liter genom att sluta använda isopropanol som lösningsmedel vid stearatbestrykning.
  • Fasat ut ftalater, som används som mjukgörare (2004).
  • Hittat en fenolharts meed lägre halter av fria monomerer (för över 20 år sedan).
  • Slutat använda krom (som färgämne).

Nyligen har vi investerat mycket i personlig säkerhetsutrustning för produktionsarbetare, till exempel i bättre skyddskläder, för bästa möjliga skydd. Vi även mäter och håller reda på inomhusluftkvaliteten.

År 2012 slutade vi helt och hållet att använda det giftiga ämnet kryolit (tidigare användes två ton per år).

Just nu håller vi på att utveckla en xylenfri process för tillverkning av slipkorn till vattenfast slippapper, som är en av Mirkas nischprodukter.

Clean production and happy employees is important at Mirka.

Tillverkning på plats ger färre transporter

Vårt största projekt under de senaste två åren har varit att fasa ut och stänga den gamla deponianläggningen i Oravais, där överblivet material och avfall tidigare förvarades. Anläggningen ansågs vara ohållbar och onödig, eftersom materialet i fråga sedan en tid tillbaka transporterades till Advens biokraftverk, och 2018 lades den ned. Projektet planerades av konsultföretaget Ramboll och övervakades avseende efterlevnad av miljöskyddskraven.

Dessutom har användningen av tung fossil eldningsolja för uppvärmning ersatts med en förnybar energikälla: träflis. Lanseringen av den nya kombinerade produktionslinjen har emellertid gett upphov till ökade processkrav, vilket har resulterat i en högre vatten- och elförbrukning.

Samtidigt kommer den nya linjen att bidra till mindre utsläpp från transporter, eftersom möjligheten att tillverka en mängd material på plats har minskat behovet av transporter mellan Oravais och höglagret i Jeppo.Förbättrad ergonomi med robotteknik

De senaste två åren har stora investeringar i både energieffektivitet och ergonomi gjorts i Karis. I den nya produktionshallen som invigdes 2017 används enbart LED-belysning, både i taket och som arbetsbelysning vid maskinerna. Det har varit en lyckad satsning, med positiv feedback från medarbetarna vad gäller belysningens ljusstyrka.

Man övervägde att byta ut belysningen i hela fabriken till LED-lampor, men eftersom armaturerna i den gamla delen nyligen hade uppdaterats var det ett bättre alternativ att successivt byta ut lysrören till motsvarande LED-belysning.

Den största ergonomiska förbättringen har varit den automatiserade hanteringen av garnrullar i vävprocessen. Varje garnrulle väger cirka 3–6 kg, och tidigare laddade man maskinen manuellt. Detta var ett repetitivt och oergonomiskt arbete, med tanke på alla tusentals rullar som hanterades. Nu finns det tre robotarmar som laddar rullar för de flesta materialkvaliteter. Det innebär att operatörerna kan fokusera mer på själva tillverkningen.

Läs mer: Clean Performance

Vi har ett systematiskt tillvägagångssätt, en långsiktig ekonomisk strategi och ett starkt fokus på hållbarhet. När vi har bestämt oss för vad vi ska göra, ska vi också göra det på rätt sätt.

Med fokus på kundernas resultat, hälsa och säkerhet.

Våra kunders framgång är nyckeln till vår framgång. Genom att erbjuda produkter och tjänster som förbättrar kundernas resultat, hälsa och säkerhet kan vi uppnå våra finansiella mål.

Clean performance is an important part of Mirka's sustainability work.

En lönsam verksamhet säkerställer hållbar utveckling

Mirka AB ingår i KWH-koncernen och är en självständig, internationellt konkurrenskraftig, familjeägd koncern, vars affärsstrategi är att garantera en stabil lönsamhet på lång sikt. Mirka strävar efter en självförsörjande verksamhet som bygger på hållbar utveckling, vilket möjliggörs av en stabil ekonomisk grund med positiv resultatutveckling och stark soliditet.

Läs mer:

Tillbaka till toppenMirka wintertime.