Mirka PS 1437 Polisher 150mm


MirkaCode: 8991300111
เครื่องมือขัดผ่านกล้องส่องทางไกลเดโคแซนเดอร์ ทำให้งานขัดกำแพงและเพดานเร็วขึ้น, มีประสิทิภาพมากขึ้นและปลอดฝุ่น ในหีบห่อบรรจุด้วยเครื่องขัดและท่อส่องที่ขยายได้ถึง 2.3 เมตร เครื่องขัดถูกติดด้วยท่อส่องผ่านข้อต่อที่ยืดหยุ่น ซึ่งทำให้สามารถปรับทิศทางได้ตามพื้นผิวที่ขัด ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย เพราะเครื่องมือขัดถูกวางในทิศทางของพื้นผิว ฝุ่นถูกกำจัดผ่านรูในเครื่องขัดโดยตรงสู่เครืองดูดฝุ่นที่ทำให้งายง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลากับการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการปนเปิ้อน

MORE INFORMATION

ข้อมูลทางเทคนิค

พลังงานเข้า (W) 1400
แรงดันไฟฟ้าหลัก (VAC) 230
ความเร็ว (rpm) 1100 - 3700
วง (มม.) 0
ขนาดแผ่น (มม.) 77, 125, 135, 150
ขนาดแผ่น (นิ้ว) 3, 5, 5.5, 6
น้ำหนัก (กก.) 1.9
ระดับเสียงรบกวน, LpA (dB) 82
ระดับการสั่นสะเทือน (m/s²) 3
Model name Mirka PS 1437 EU
ความถี่หลัก (Hz) 50/60
บรรจุภัณฑ์ Cardboard box
Product class Electric tool
แผ่น (เมอร์กาโค้ด) -