OSP 优化干磨工艺技术

磨卡公司的“优化干磨工艺技术” 是目前市场上真正独一无二的前瞻性打磨技术,它将高科技的砂纸工具和工序相结合,为表面处理提供了更快速度并具操控性的流程。

 

  • 操作简单, 便于培训和指导
  • 大大提高速度和效率,节省每一项工作的工时,提高生产率获得更多利润            
  • 缩小工作区域,减少过度打磨的风险          
  • 标准化的操作,可以预测每一步工序并保证质量            
  • 减少手工劳动,用工具完成更多的工序,进一步提高速度和减少操作者的疲劳感                  
  • 无尘打磨可以消除灰尘造成的伤害,处理划痕时能产生均衡一致的表面效果      
  • 无尘打磨还可以使车间始终保持清洁,有助于减少粉尘堆积
  • 为员工健康提供良好的工作环境        
  • 减少员工返工造成的物料浪费