Villkor för Mirkas maskinservice

Vi erbjuder professionell service för dina Mirka maskiner, både för fabrikationsfel som täcks av garantin och för reparationer utanför garantin.

Vi ber dig att omsorgsfullt fylla i blanketten för maskinservicebeställning. Då blanketten har sänts till oss, får du en bekräftelse på maskinservicen till din e-post.

Vi ber dig att bifoga en kopia av maskinservicebekräfteslsen med returen av maskinen.

Förrän maskinen returneras till oss, bör du säkerställa att maskinen är säkert förpackad och skyddad, med fraktsedeln/adressetiketten fäst på förpackningen. Vi åtar oss inte ansvar för transportskador eller för maskiner som försvunnit under transporten.

Om du har flera maskiner som ska sändas till oss för service, kan du registrera alla maskiner i samma maskinserviceblankett. Du får då olika maskinservicebekräftelser för varje maskin. Vi ber dig att sätta maskinservicebekräftelser för varje maskin med returen.  

Reparation

Reparationsarbetet påbörjas när Mirkas maskinservice har mottagit maskinen. Reparationen utförs i enlighet med våra garantivillkor. Om reparationen inte faller inom våra garantivillkor, får du en offert på kostnaden för reparationen till din e-post. Vi påbörjar reparationen när du har godkänt offerten.
Alla maskiner testas med avseende på funktion och säkerhet innan de skickas tillbaka. Vår maskinservice finns i Jeppo, vid Mirkas huvudkontor. Mirka Ab sköter om att maskinen återvinns på rätt sätt om den inte repareras och maskinen inte önskas tillbaka av kunden.  

Kostnader

Kostnaden för reparationer utanför garantin faktureras enligt en fastställd prislista. Om garantin inte gäller för maskinservicen, debiteras transportkostnad 7,50 € (moms 0%) /riktning.

Transporter

Avsändaren ansvarar för retur av maskiner och batterier, såväl som för klassenlig packning, märkning och dokumentering enligt direktiv för transport av farligt gods. Tilläggsuppgifter hittar du på transportörernas websidor. 
Du kan också själv föra maskinen för service, efter att du först har fyllt i  beställningsblanketten för maskinservice.
Bifoga ovan nämnd bekräftelse för maskinserviceorder med maskinen.
Adress: Mirka Ab, Maskinservice, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo.

Betalningsvillkor och fakturering

Våra offerter gäller i 14 dagar från och med offertdatumet. Om reparationen inte faller inom garantivillkoren, får du en faktura på maskinreparationen. Maskinreparationer faktureras i enlighet med priserna i offerten.  Transportkostnad är 7,50 € (moms 0%) /riktning, om det inte ingår någon garantiservice i maskinservicen.

Kunder som inte har eget kundkonto hos oss, kan få fakturan endast i pdf-format. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatumet.

Om du är registerad Mirka-kund samt gör maskinservicebeställningen som inloggad till maskinserviceblanketten (inloggning med Mirka webshop användarnamn/lösenord), får du fakturan enligt tidigare överenskommet upplägg och betalningsvillkor är enligt tidigare överenskommelse.

Om betalning inte erhållits på förfallodagen kan en förseningsavgift tillkomma (8%).
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser.  

Kontakt

Om det behövs ytterligare information kontaktar vi dig.