X

Hur ofta ska jag smörja min tryckluftsdrivna slipmaskin

Om du upplever att den tryckluftsdrivna slipmaskinen börjar gå allt långsammare, tillsätt 1–2 droppar olja i luftintaget och låt maskinen gå i 30 sekunder så att överflödig olja rinner ut. För att verktyget inte ska slitas ut i förtid krävs ordentlig smörjning – se till att det alltid är väloljat så kommer det att fortsätta prestera bra.

Om ett verktyg används regelbundet varje dag rekommenderar vi att du tillsätter 2 droppar olja i början av varje arbetsdag. Se till att du använder en olja som är anpassad för tryckluftsdrivna verktyg. Smörj endast tryckluftsdrivna verktyg.

Om en slipmaskin inte smörjs ordentligt kommer den att slitas ut i förtid och prestera dåligt.

Men slipmaskinen får heller inte smörjas för mycket. Om det droppar olja från ljuddämparen har man tillsatt för mycket olja. Om filtret är igensatt med olja måste ljuddämparen bytas.

Vi rekommenderar att man använder en FRL-enhet (FRL står för Filter Regulator Lubricator, dvs. filter, regulator och olja).