2017-06-28

Mirka Ab har köpt italienska tillverkaren av diamant- och bornitridverktyga, Cafro S.p.A, som ett led i Mirkas strategi att utvidga sin affärsverksamhet inom diamantsliplösningar.

“Företagsköpet är en hörnsten i vår portfölj som vi håller på att bygga upp inom precisionsslipning. Mirkas och Cafros kunder kommer att se fördelarna med ett brett och komplett sortiment av ytbehandlings- och sliplösningar”, konstaterar Stefan Sjöberg. Läs mer i pressinfon.