Mirka har idag nått en riktig milstolpe

2016-08-31

KWH Mirka har idag 31.8.2016 nått en riktig milstolpe. Mirkas huvudfabrik i Jeppo är nu helt oberoende av fossila bränslen.

Mirka tog i september 2013 i bruk Bio-energianläggningen i Jeppo. Bränslemixen för energianläggningen består av eget produktionsavfall, annat avfallsbaserat bränsle och flis. Kraftverket utnyttjar avfallet från Mirkas produktion, vilket minskar användningen av icke-förnybara energikällor. Detta har även möjliggjort att Mirkas egen avfallsplats har kunnat stängas.

Idag tar Mirka i bruk en bio-gas förbränningsanläggning, som har ändrats från tung brännolja till bio-gas. Energibolaget Adven har byggt och driver anläggningen och bio-gasen levereras av Jeppo Bio-gas. Detta innebär att Mirka nu är helt oberoende av fossila bränslen för all värmeenergi i Jeppo.

”Ett tioårigt arbete har nu kommit till en stor milstolpe. Den viktigaste ingrediensen för att lyckas med detta är att samarbeta. Delvis krävs ny teknik och nya lösningar, men nyckeln är samarbetet med partnerna för att uppnå visionen.” säger Mirkas verkställande direktör Stefan Sjöberg.

Mirkas ansträngningar att hitta hållbara energiformer betyder nu att Mirka har minskat Co2 utsläpp med ca. 6000t. Vidare uppfyller Mirka redan nu de nya PIPO-förordningarna som kommer i kraft 2018.

”Hållbar utveckling handlar inte enbart om miljöpåverkan, utan även ekonomisk och social hållbarhet. För Mirka innebär detta även inbesparingar på energikostnader och ger därmed mera konkurrenskraft. Vi har ökande konkurrens från låglönekostnadsländer och konkurrenskraftig kostnadsnivå är nödvändigt.” fortsätter Stefan Sjöberg.