Det förebyggande arbetarskyddet ger resultat

2019-01-13

Ansvarstagande är en del av Mirkas identitet och en naturlig del av vår verksamhet. De senaste åren har vi satsat särskilt på att vidareutveckla arbetarskyddet och vi har noll olyckor som mål på alla våra enheter.

Säkerheten på arbetsplatsen påverkas inte bara av arbetsmiljön utan även av attityder och arbetssätt. Därför satsar vi på föregripande och förebyggande arbetarskydd genom att öka medvetenheten om säkerhet på arbetsplatsen bland personalen samt genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och vid maskinerna.

Genom det förebyggande arbetarskyddet har även personalen fått en mer positiv inställning till och blivit mer mottaglig för säkerhetsfrågor och ansvarstagandet samt medvetenheten har ökat. Bland personalen syns detta exempelvis i ett ökat antal nära på -rapporter, vars syfte är att registrera arbetarskyddsrisker och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

En målmedveten satsning i förebyggande arbetssäkerhet samt en förbättring av säkerheten vid arbetsstationerna och maskinerna har gett resultat. Våra produktionsenheter i Oravais, Jakobstad och Karis har med jämna mellanrum förbättrat sina noll olycksfall resultat. I slutet på förra året slog man även ett nytt rekord på Mirkas största produktionsenhet i Jeppo, då ett nytt noll olycksfallrekord slogs. Det föregående rekordet på 166 dagar var över 15 år gammalt.

-       Vi arbetar målmedvetet mot att det nya året förblir utan olycksfall, konstaterar Stefan Hagnäs, Site Manager på Jeppo fabriken.