Mirka satsar 200M € på nettokolnegativitet i samarbete med finländsk industri

2022-12-22

Hotet med snabb ekonomisk tillväxt, samhällets urbanisering och global resursfördelning är den tillverkande industrins alltmer växande koldioxidavtryck. Mirka ser ändå detta som en möjlighet att, i samarbete med finländsk industri, utveckla nya innovativa lösningar som stöder den gröna övergången.

Målet är att skapa ett ekosystem som sammanför olika branscher för att utveckla lösningar för återtillverknings- och renoveringsindustrin som siktar på nettokolnegativitet. Business Finland har beviljat Mirkas SHAPE-projekt 10 miljoner euro utvecklingsfinansiering i ”Veturi”-företagens utmaningstävling, samt 20 miljoner euro till företagen kring projektets ekosystem. Det här unika projekt är det första av sitt slag i Finland.

Med hjälp av Mirkas ytbehandlingslösningar samt ekosystemets övriga aktörer kan man i framtiden minska den Europeiska industrins koldioxidavtryck med 100 miljoner ton, samt skapa exportmöjligheter i miljardklass för Finlands industri. Mirkas, Business Finlands och den finländska industrins gemensamma satsning för att utveckla nettokolnegativitet kommer tillsammans att vara ungefär 200 miljoner euro under de kommande fem åren.

- Uppskattningen är att år 2023 kommer återtillverkningsindustrins värde på EU-nivå att vara 90 md €. Vi vill vara en del av det här och ta vårt ansvar i uppbyggnaden av cirkulär ekonomi. Vi är väldigt glada över finansieringen som Business Finland beviljat. Tack vare den kan vi nu, i samarbete med den finländska industrin och forskningsfältet, dra igång SHAPE-projektet. Projektet ger goda förutsättningar åt hela ekosystemet att utveckla nya innovativa återtillverkningslösningar, stöda hållbar utveckling, skapa nya arbetsplatser och stärka den finländska industrins konkurrenskraft de kommande åren, säger Mirkas vd Stefan Sjöberg.

På konkret nivå kommer Mirkas SHAPE-projekt att fokusera på fyra delområden för att målet med nettokolnegativa återtillverknings- och renoveringslösningar ska uppnås:

 1. Hållbara materiallösningar i tillverkningen
  Utnyttjande av återanvändningsbara och biobaserade råvaror, exempelvis träbaserade plastersättare
 2. Reparations-, renoverings- och återbyggnadslösningar
  Förlängning av produkters livslängd, exempelvis med hjälp av innovativa ytbehandlingslösningar
 3. Accelerera den cirkulära ekonomin
  Utveckling av nya användningsområden för processers biprodukter, exempelvis avfall som uppstår i ytbehandlingsprocesser
 4. Intelligenta värdekedjor genom digitala lösningar
  Utveckling av mätnings- och analytiklösningar för hanteringen av produktens livscykel

- Det kan till exempel handla om biprodukten alltså avfallet som idag uppstår i ekosystemet, vilket i framtiden kunde tas till vara som råmaterial. Å andra sidan kan det handla om att förlänga produkters livslängd genom innovativa renoveringslösningar. Mirkas kärnkunskap i ekosystemet är vidareutvecklingen av ytbehandlingstekniker. I sin enkelhet kan man säga att ekosystemets mål är att skapa återtillverknings- och renoveringslösningar med vilka en begagnad produkt kan återställas till nästan nytt skick, varvid det inte längre finns ett behov att tillverka en ny produkt. Det här kräver ekologisk planering genom hela värdekedjan och resultatet blir en hållbar produkt och en nettokolnegativ och hållbar tillverkningsprocess, säger Mirkas forsknings- och utvecklingsdirektör Mats Sundell.

Mirka kommer att fungera som projektets lok och det omgivande ekosystemet består av tiotals aktörer allt från småindustrin via storföretag till forskningsanstalter och universitet. Projektets lanseringstillfälle kommer att hållas i början av år 2023.
- Gränsöverskridande samarbete med andra branscher har alltid varit en naturlig del av Mirkas företagskultur och vi bjuder nu med glädje in företag och forskningsorganisationer som delar vår vision till det här utvecklingsprojektet och byggandet av ekosystemet, fortsätter Sundell.

Business Finland delar Mirkas vision
- Mirka har inom industrin sedan länge varit en föregångare som dragit innovativa utvecklingsprojekt som stöder internationell tillväxt. Den här typen av företag är väldigt viktiga för Finland och skapar grunden för den finländska industrins konkurrensfördel på internationella marknader. Nu är en naturlig tidpunkt för Mirka att få ”Veturi”-status och börja dra den gröna övergången i sin egen bransch, säger Business Finlands nyckelkundschef Ulf-Erik Widd.

Ytterligare information ges av:
Verkställande direktör Stefan Sjöberg, tfn. +358 20 7602 631
Forsknings- och utvecklingsdirektör Mats Sundell, tfn. +358 40 094 8019

Läs mer om projektet på:
www.mirka.com/shape