2016-01-18

Vi söker en Arbetsledare till Karis fabriken som fungerar som förman underställd fabrikschefen, men sköter förmansuppgifter och eget ansvarsområde. Arbetsledaren fungerar som skiftesarbetsledare i tre skiften och har då ansvaret för hela Karis produktion (ca. 30 personer).

Arbetsledaren ansvarar för bl.a introduktion och skolning av arbetstagarna, finplanering av produktion samt deltar i utvecklingsprojekten på sitt ansvarsområde.

Vi förutsätter att den sökande har

  • Teknisk utbildning och examen

  • Tidigare erfarenhet av förmansuppgifter

  • Behärskar finska, svenska samt engelska

  • Initiativförmåga och kan arbeta självständigt

  • Förmåga att ta beslut genomföra åtgärder enligt tidtabeller

Du ansöker genom att fylla i jobbansökningsblanketten och skickar även en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till adressen jobs@mirka.com senast måndag 1.2.2016.

Tilläggsinformation ger Tea Tukia-Kangas eller  Mikael Vikström.