Supervisor (Arbetsledare)

2017-09-08

Vi söker en arbetsledare till Jeppo och Oravais fabriken.

Du fungerar som förman underställd fabrikschefen, man sköter förmansuppgifter och eget ansvarsområde. Arbetsledaren fungerar som skiftesarbetsledare i tre skifte och har då ansvaret för hela produktion eller olika avdelningar.

Arbetsledaren ansvarar för bl.a. introduktion och skolning av arbetstagarna, dagliga ledningen av egna området, samt deltar i utvecklingsprojekten på sitt ansvarsområde.

Vi förutsätter att den sökande har:
- Teknisk utbildning och examen
- Tidigare erfarenhet av förmansuppgifter
- Behärskar finska, svenska med engelska som merit
- Initiativförmåga och kan arbeta självständigt
- Förmåga att ta beslut genomföra åtgärder enligt tidtabeller

Du ansöker genom att fylla i jobbansökningsblanketten och skickar även en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till adressen jobs@mirka.com senast 24.9.2017. Tilläggsinformation ger Stefan Hagnäs 040 564 2908 eller  Mikael Vikström puh. 020 7602 257.