Development Engineer (On-line analytics)

2018-01-05

Vi söker en Utvecklingsingenjör med inriktning på process-analytik till vår utvecklingsenhet i Jeppo.

Du kommer att jobba med utveckling av on-line analytik för kontroll och styrning av våra produktionslinjer. Du tar en aktiv expert roll i vårt utvecklingsteam och kan erbjuda fungerande lösningar både för produkt- och processutvecklingens behov. Samtidigt som du bygger vårt kunnande inom analytik och processtyrning så förvaltar du även vår nuvarande linje-analytik och ser till att den kontinuerligt förbättras. Du är inspiratören och läraren som sparrar organisationen att mäta det som går att mätas, i höga hastigheter och svåra förhållanden.

Vi söker:
- En driven diplomingenjör/ingenjör med utbildning inom analytisk kemi/teknik eller reglerteknik.
- Erfarenhet och intresse av online mät- och reglersystem och/eller maskinsyn.
- Nätverk/ekosystem inom området anses som merit.
- Stark social kompetens med en förmåga att kommunicera med personer från olika kulturer och bakgrund.
- Förmåga att se helheter och skapa och kommunicera tekniska visioner
- Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och i nära kontakt med produktionslinjerna.
- Språkkunskaper i svenska, finska och engelska.
- Teknisk utbildning på högskole- eller yrkeshögskolenivå i kombination med intresse och förmåga till praktisk problemlösning.

Vi erbjuder:
Möjlighet att jobba med ny teknologi i ett innovativt och växande internationellt företag. Konkurrenskraftig lön, och förmåner.

Ansökan sker genom att fylla i arbetsansökningsblanketten på Mirkas webbplats, och skicka sedan en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com senast 17.01.2018. För mera information, vänligen kontakta Markus Kass tel. 020 7602 525 eller Henrik Bergström tel. 020 7602 251