{{ page.ImageAlt }}

O společnosti SERVIND

Společnost SERVIND s.r.o. je obchodní společnost založená v roce 1992 a působí na trhu autoopravárenského lakování, automobilového průmyslu a průmyslové výroby. Svým zaměřením se řadí mezi přední dodavatele autoopravárenských laků a velkou konkurenční předností je možnost zajištění komplexního vybavení lakoven - od spotřebních materiálů a pracovních nástrojů až po garážovou a sušicí techniku. V posledních třech letech se společnost dynamicky rozvíjí také v oblasti lakování a úpravy povrchů v dřevařském a nábytkářském průmyslu.

S cílem být zákazníkům vždy nablízku, provozuje mimo sídla společnosti v Tuchoměřicích u Prahy i regionální pobočku v Brně. Díky tomu je schopna flexibilně pokrýt veškeré potřeby svých zákazníků po celé České republice. Od roku 1993 působí prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. také na Slovensku.

Zvolit Servind neznamená pouze získat přístup k vysoce kvalitním výrobkům a nejpokrokovějším technologiím, ale především získat širokou škálu doprovodných služeb na profesionální úrovni. Předností je komplexnost nabídky – možnost odběru a dodávek veškerých potřeb z jednoho místa a poskytování služeb šitých na míru konkrétnímu zákazníkovi. Svojí činností se chce spolupodílet na úspěchu svých zákazníků nejenom v českém, ale i celosvětovém měřítku.

Pro své zákazníky organizuje ve vlastním školicím centru pravidelné semináře a praktická školení, která přizpůsobuje jejich specifickým potřebám a požadavkům. Zároveň jim předává informace o nejnovějších technologických postupech a produktech. Poskytuje také odborný poradenský servis. Je držitelem několika certifikátů pro záruční i pozáruční servis.

www.servind.com

O společnosti Mirka

Desítky let zkušeností a silný závazek k produktovému vývoji udělali ze společnosti Mirka průkopníka v oblasti ohebných brusiv a produktů, které umožňují skutečně bezprašné povrchové úpravy. Tyto inovace jsou navíc podpořeny vytvořením průlomových nátěrových výrobních procesů. Díky svému závazku pro inovativní design a rozvoj vytvořily nové Mirka Power Tools nástroje pokročilý systém pro broušení a leštění, což uživateli rovněž přináší vynikající výhody. V kombinaci s řadou efektivních a vysoce kvalitních doplňků nabízí našim zákazníkům bezkonkurenční přístup ke kompletnímu brusnému řešení podle jejich individuálních potřeb. Mirka je globálně expandující organizace s dceřinými společnostmi v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Sídlo společnosti a výrobní haly se nacházejí ve Finsku. Více než 90 % výrobků je vyváženo a prodáváno do více než 80 zemí světa.

Naše vize

„Chceme dosáhnout takového postavení na trhu, aby nás zákazníci a zainteresované strany vnímali jako lídra a nejodpovědnější společnost, která je hybnou silou inovací v našich klíčových odvětvích.“

 

 

Naše poslání 

„Dávat lidem příležitost k lepším výkonům.“

Naše hodnoty

Odpovědnost
 • Za všechny výsledky a zdroje.
 • Etická obchodní praxe.
 • Strukturovanost a dobrá organizace.
 • Ohled na náklady.
Odhodlanost
 • Plníme své sliby.
 • Blízko zákazníkovi.
 • Odhodlanost k vysoké výkonnosti.
 • Zanícení lidé.
Novátorství
 • Otevřenost novým nápadům.
 • Neustálá snaha se zlepšovat.
 • Vytváříme řešení, která jsou dobrá pro nás,
 • naše zákazníky i společnost jako celek.
Respekt
 • Každý člověk je hodnotný a může nějak přispět.
 • Otevřené pracovní prostředí.
 • Vřelost a upřímnost.
 • Férovost.

Naše značky

Naší hlavní značkou je logo Mirka.

Dedicated to the finish

je náš slogan a příslib značky. 

Odpovědnost za životní prostředí

Odpovědnost společnosti Mirka za životní prostředí je přirozenou součástí všech procesů. Dohlížíme na to, aby byl na životní prostředí brán ohled ve všech našich aktivitách v souvislosti se systémem environmentálního managementu ISO 14001.

Již ve fázi produktového plánování bereme v úvahu otázky životního prostředí a recyklační politiku. Klademe také velký důraz na environmentální odpovědnost našich subdodavatelů, ve smyslu věnování pozornosti dopadu na životní prostředí ve všech fázích plánování a výrobního procesu.

Další aspekt naší politiky životního prostředí nařizuje, že vybavení a brusivo vyráběné ve společnosti Mirka musí mít dlouhou životnost. Jedním z cílů ve výrobním vývoji je také to, aby naše produkty měly ještě delší životnost, což by znamenalo snížení množství odpadu. Snažíme se také, aby naše produktové obaly byly snadno recyklovatelné. Cílem do budoucnosti je vyvinout nové materiály, které budou ještě více šetrné k životnímu prostředí, než jsou ty současné.

Neustále se snažíme zlepšovat našim zákazníkům pracovní prostředí, stejně jako rozvíjet ergonomické vlastnosti našich produktů. Bezprašné brusivo Abranet®, vyvinuté a patentované společností Mirka, udělalo velký krok směrem ke zlepšení bezpečnosti práce a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Abranet® výrazně zlepšuje náročné pracovní podmínky v továrnách a lakovnách díky snižování množství nebezpečného prachu ve vzduchu při broušení. Pracovníci jsou tak chráněni před prachem, nároky na vzduchotechniku jsou menší a proto se i náklady na energii mohou snížit.

Při výběru surovin, stejně jako při plánování struktury našich produktů, patří mezi naše hlavní zásady eko-efektivita a trvalý rozvoj. Ve většině případů bude výrobní proces, který je šetrný k životnímu prostředí, také ekonomicky výhodný, přesný, efektivní a bezpečný. To jsou procesy, které chceme nadále rozvíjet a pracovat s nimi.

Kvalita od začátku do konce

Heslo společnosti Mirka „Kvalita od začátku do konce“ představuje nejvyšší firemní standardy. Stanovili jsme si vysoké standardy, naše prostředí, výrobky a inovace jsou v popředí našeho úspěchu. Zaměstnanci společnosti Mirka jsou podporováni v neustálém boření tradičních konceptů a k uplatňování kreativního myšlení při rozvoji jedinečných řešení, které poskytují zákazníkovi jasnou výhodu. Například koncept Net broušení dělá z Mirky prvního výrobce brusiva na světě, jenž vyvinul řešení bezprašného broušení, které skutečně dosáhlo toho, pro co bylo vyvíjeno – broušení bez prachu!

Mirka je také první společnost v brusném odvětví, která byla nezávisle posuzována a certifikována třemi nejdůležitějšími standardy kvality – ISO 9001 management trvalého zajišťování jakosti, ISO 14001 environmentální management a OHSAS 18001 management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Inovativní produkty

Zaměření společnosti Mirka na výzkum a vývoj jí umožňuje nabízet ucelený sortiment technicky vyspělých, vysoce kvalitních brusiv, nářadí a doplňkových produktů. Tento celek společně nabízí inovativní řešení, které zákazníkovi přináší skutečné výhody ve smyslu rychlosti, prvotřídní efektivity, kvality povrchové úpravy a efektivní nákladovosti.

Široká nabídka zahrnuje jedinečné a patentované produkty jako je Abralon a Abranet, jejichž názvy se rychle staly synonymem kvality na poli brusiva. Ve skutečnosti výkon těchto inovativních bezprašných technologií pro povrchovou úpravu předčil tradiční systémy a změnil tak představu mnoha lidí o broušení.

Díky maximalizaci efektivity a současné minimalizaci nákladů je snadné pochopit, proč je Mirka více než dobrým partnerem i při těch nejnáročnějších aplikacích. 

Mirka je konečným „celkovým brusným řešením“!

Historie

Společnost Mirka byla založena v roce 1943 v Helsinkách inženýrem Onni Aulem. Vzhledem k okolnostem druhé světové války a technickým problémům byla výroba zahájena až v lednu 1946. Navzdory překážkám a předpisům té doby trvalo Onni Aulemu pouze půl roku naučit se řídit výrobní proces, což bylo velkým úspěchem. Po mnoha opatřeních a několika ekonomických úspěších se rozhodl společnost v roce 1962 přestěhovat do Kiitoly v Jeppu, kde nalezl vhodné prostory. V roce 1966 koupila Mirku společnost Oy Keppo Ab a v roce 1973 se tyto dvě společnosti sloučily.

Již na začátku 60. let byla značná část výrobků vyvážena do USA, ale také do Velké Británie a na Island. Díky vzkvétajícímu exportu se v roce 1965 produktivita více než zdvojnásobila. Ke konci 70. let již vývoz činil 54 % z obratu.

Ve snaze přežít na mezinárodním trhu s brusivem bylo nezbytné vzdát se levné masové výroby a místo toho se zaměřit na vývoj produktu a vysoce kvalitní průmyslové produkty. V roce 1969 se na trh dostaly první prvotřídní produkty a ve stejném roce byla zahájena výroba samolepicích kotoučků, což je dodnes nejvýznamnější skupina výrobků.

Vzhledem k tomu, že nové produkty vyžadovaly lepší výrobní zařízení a větší prostory, investovala společnost v roce 1972 do nové moderní továrny, která byla připravena na nadcházející roky.

V roce 1977 byla část výroby přesunuta do města Oravais. Továrna v Oravais se během let postupně rozšiřovala, naposledy v roce 2003. Továrna v Jeppu se rozšiřovala v 80. a 90. letech. Významným mezníkem v existenci společnosti Mirka bylo dokončení automatizovaného skladu, tzv. Jumbo Tower v Jeppu v roce 1996. V září roku 2004 byly slavnostně otevřeny nejnovější budovy, hala č. 9 a nové kancelářské prostory.

První obchodní společnosti byly založeny ve Velké Británii v roce 1976 a v Německu v roce 1980. Dceřiná společnost v USA byla založena v roce 1985, následovalo ji Švédsko a Francie v roce 1992, Itálie v roce 1995 a Španělsko v roce 2003. Exportní pobočka byla založena v roce 1996 v Malajsii, v roce 2000 byla přesunuta do Singapuru a v současnosti je dceřinou společností, která spravuje celou oblast Asie a Tichomoří. V průběhu roku 2006 otevřela Mirka pobočky v Brazílii a Mexiku a také reprezentativní kanceláře v Šanghaji v Číně. V roce 2008 se pobočka v Číně stala nezávislou dceřinou společností. V tom samém roce byla také založena dceřiná společnost v Rusku. V roce 2009 vznikla nová společnost v Kanadě. V průběhu téhož roku se pobočka ve Švédsku změnila na Mirka Skandinavia s pobočkami v Norsku a Dánsku. Nejmladší pobočka byla založena v roce 2010 v Indii k posílení pozice společnosti Mirka v Asii.

Dnes je Mirka mezinárodní společnost a je členem KWH Group. KWH Group byla založena v roce 1984, kdy Oy Keppo Ab koupila polovinu akcií společnosti Oy Wiik & Höglund Ab. KWH Group je mezinárodně uznávaným hráčem v dnešním světě obchodu.

KWH Group

KWH Group je globální finská rodinná společnost, která prodává a vyrábí výrobky z plastů, brusivo a brusné nástroje a poskytuje logistické služby.
www.kwhgroup.com

KWH Mirka
vyrábí a vyvíjí vysoce kvalitní brusné materiály s prvotřídním posypem, stejně jako pokročilé nové brusné stroje, které uživateli poskytují skutečné výhody. Systém Net broušení je revoluční bezprašné řešení poskytované společností Mirka.
www.mirka.com

KWH Logistics
zákazníkům prodává speciální logistické balíčky a řešení. Služby zahrnují společností Backman-Trummer zajišťovanou mezinárodní leteckou, pozemní a námořní dopravu, nakládku a vykládku, velkokapacitní skladování a komerční chladírenské služby poskytované KWH Freeze.
www.backman-trummer.fi

KWH Invest
produkuje vstřikované HVAC produkty a ostatní zákaznicky specifické produkty (Prevex).
www.prevex.com

Strategická účast (Uponor Infra Ltd, společnost společně vlastněná KWH Group (44,7%) a Uponor (55,3%).