Registrace záruční opravy

Na všechny strojky od společnosti MIRKA se vztahuje 2letá záruka počínaje datem koupě. Po registraci produktu od společnosti MIRKA během 30 dnů ode dne nákupu obdržíte záruku na další jeden rok.

POZNÁMKA!

Záruční doba trvá jen jeden rok, pokud se nářadí, baterie a nabíječka nepřetržitě používají v průmyslových aplikacích. Na toto nářadí se nevztahuje ani prodloužená záruka po registraci strojku.

Záruční listy se vztahují ke konkrétnímu zařízení a zákazníkovi; každý přístroj je třeba zaregistrovat zvlášť. Registraci a prodlouženou záruku nelze převést na jinou osobu či firmu.

Vyskytne-li se na přístroji závada podle záručních podmínek a jedná-li se o závadu materiálu nebo vzniklou při zpracování, společnost MIRKA přístroj zdarma opraví podle zde uvedených záručních podmínek. Aby byla záruka na přístroj zachována, musí být jeho používání, údržba a provoz v souladu s pokyny pro bezpečnost a používání výrobku MIRKA.

K uplatnění záruky se obraťte na obchodního zástupce nebo na vaši místní zákaznickou podporu společnosti MIRKA.

K přístroji odevzdanému k záruční opravě musí být přiložen platný nákupní doklad nebo faktura. U oprav během prodlouženého záručního období musí být k přístroji přiložen platný doklad nebo faktura a platný záruční list vztahující se k prodloužené záruce. Záruka jinak není platná.

Záruka musí být uplatněna, pokud možno nejdříve. Záruka musí být uplatněna během záručního období.

 

Více o záručních podmínkách.

 

Informace, které jsou poskytnuty vyplněním registračního formuláře, budou uloženy v registru zákazníků Mirka. Tyto informace budou použity pro zákaznické služby, marketingovou komunikaci a technickou podporu. Mirka nebude tyto údaje poskytovat třetím stranám za žádným účelem, ani je dále zveřejňovat. Mirka si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka buď přímo nebo přes distributora v případě řešení jakýchkoli problémů s produkty, oznamování ohledně technických záležitostí a zasílání aktualizací týkající se produktů. Registrací je uděleno společnosti KWH Mirka Ltd. právo uchovávat a používat registrační údaje. 

*
*
*
*
*
*
*

Register Multiple icoRegister One ico
*
*

*

{{item.Value}} {{item.Text2}}

Already in list!! arrowdown icon
*
No machine is added
{{ item.machinename }}  
{{ item.serialnr }}  

*
*
*
Potvrzuji, že jsem četl/a tímto akceptuji podmínky záruční opravy a zásady ochrany osobních údajů.
* Povinné pole
Další

Shrnutí


Společnost
{{ form.company }}
Jméno
{{ form.firstname }}
Příjmení
{{ form.surname }}
Oslovení
{{ gender }}
Název pracovní pozice
{{ form.jobtitle }}
E-mailová adresa
{{ form.mail }}
Adresa
{{ form.address }}
PSČ
{{ form.postalcode }}
Město
{{ form.city }}
Země
{{ country.Text }}
Odvětví
{{ form.sectors }}
Název přístroje
{{ tool.Name }}
Sériové číslo
{{ form.serialnr }}
Název přístroje
{{ item.machinename}}  
Sériové číslo
{{ item.serialnr }}  
Váš prodejce
{{ form.yourdealer }}
Datum nákupu
{{ form.dateofpurchasetext }}
Agree
X
Zpět
Potvrdit

Registrace kompletní

Registrace je kompletní!Název přístroje
Sériové číslo
{{ item.machinename }}  
{{ item.serialnr}}  

{{tool.Name}}

{{tool.Name}}
{{tool.Description}}