{{ page.ImageAlt }}

Naše poctivé závazky

Naše podnikání je zaměřeno na poskytování těch nejlepších nástrojů a systémů pro dokonalou povrchovou úpravu. Abychom byli co nejvíce udržitelným poskytovatelem systémů pro povrchovou úpravu, hledali jsme hluboko v jádru naší společnosti, abychom zjistili, co skutečně znamená být udržitelný. Máme za sebou již velký kus práce a ještě máme mnoho dalších podnětů do budoucna.

Pro zaměstnance společnosti Mirka bylo vždy samozřejmé neplýtvat finančními nebo materiálními zdroji – vlastními, i těmi od zákazníků. To je zcela přirozené pro zachování přírodních zdrojů. Trvalá udržitelnost s tímto přístupem přirozeně souvisí. To znamená brát při obchodních rozhodnutích v úvahu ekonomiku, Zemi a lidi – nyní i pro budoucí generace.

Neustále hledáme možnosti jak snížit naši ekologickou stopu – je to nejen v souladu s naší firemní politikou, ale také to snižuje náklady. Tvrdě jsme pracovali na šetření s energií a materiálem, omezování množství odpadu, zvyšování recyklace a snižování spotřeby perzistentních chemikálií. Vyvíjíme zdravější, bezpečnější a efektivnější produkty a procesy, ze kterých mohou naši zaměstnanci a zákazníci profitovat. Například naše produkty pro bezprašné broušení pomáhají chránit plíce pracovníků a zároveň umožňují čistší a lepší povrchovou úpravu.

Zobrazit nebo stáhnout zprávu o udržitelném rozvoji společnosti Mirka za rok 2012.

 

 

Poctivá proaktivita

Aktivně hledáme způsoby, jak snížit ekologickou stopu našich produktů. Nepoužíváme chemikálie, které jsou na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (Substances of Very High Concern - SVHC) a jsou plně v souladu s legislativou Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Udržitelná inovace

Udržitelnou inovaci vnímáme jako chytrou a ziskovou. Zde jsou některá z vylepšení, které jsme udělali:

 • vývoj nových nízkoenergetických technologií – to snižuje množství energie potřebné k výrobě našich brusiv na podkladovém materiálu,
 • přechod na zabarvující látky bez těžkých kovů – to snižuje množství těžkých kovů v našich produktech,
 • zlepšení manipulace a zpracování při nakládání s pryskyřicí – to zajišťuje zlepšení bezpečnosti práce a zdraví našich zaměstnanců a předchází potřebě odstraňování rizik,
 • inovace nových katalytických technologií – díky tomu jsou naše tepelné strojní linky efektivnější a s nižší spotřebou energie, potřebné k výrobě našich produktů,
 • navrhování efektivnějších přepravních tras – to snižuje naši uhlíkovou stopu.

 

Poctivý partner

Považujeme se za partnera pro naše dodavatele, zákazníky i spolupracovníky. Být poctivým partnerem znamená rozvíjet pevné vztahy založené na důvěře a vzájemné prospěšnosti. Znamená to také nastavení obousměrné komunikace k podpoře poctivosti, vzájemné integrity a spolupráce.

Partnerství se zákazníky

Našim zákazníkům se snažíme být nejen dodavatelem, ale také partnerem. Poskytujeme jim produkty, servis a řešení a oni nám dávají zpětnou vazbu a pokračující obchodní vztah.

Partnerství s dodavateli

Věříme v rozvíjení dlouhodobých poctivých partnerství s dodavateli, která jsou konzistentní, spolehlivá a bezpečná. Naším cílem je snižovat rizika pro naše dodavatele i naše podnikání.

 

 

Poctivá výroba

Naše výrobní pracovní kultura je týmově orientovaná. Pracujeme společně pro dosažení vysoké úrovně bezpečnosti, kvality, efektivity a udržitelných cílů ve všech našich výrobních zařízeních.

Za celou dobu jsme dosáhli:

 • sníženého množství těkavých látek o 250 000 litrů omezením isopropanolu jako rozpouštědla pro stearátový posyp,
 • vyřazení ftalátů užívaných pro změkčování v roce 2004,
 • objevu fenolické pryskyřice s nižším obsahem volných monometrů – před 15 lety,
 • omezení používání chromu (pro barvení).

V roce 2012,

 • úplně jsme odstranili používání toxické látky kryolitu (dvě tuny ročně).

V současnosti,

 • vyvíjíme proces, kdy při výrobě jemné hrubosti nepoužíváme xyleny. Tento postup bude využíván při výrobě voděodolných produktů povrchové úpravy, unikátních výrobků od Mirky.

 

Poctivý výkon

Snažíme se pracovat systematicky – máme dlouhodobou hospodářskou strategii a zaměřujeme se na udržitelný rozvoj. Jakmile jsme se jednou rozhodli, jakou věc je správné udělat, budeme v tom pokračovat.

Se zákaznickým výkonem, zdravím a bezpečností na mysli

Úspěch ve vztahu k zákazníkům je klíčem k úspěchu celé naší společnosti. Navrhování produktů a služeb, které zlepšují výkon zákazníků, bezpečnost práce a zdraví na pracovišti nám pomáhá dosáhnout našich finančních cílů.