Systém pro broušení a leštění skla

Mirka má k dispozici kompletní jedinečné řešení pro broušení několika typů skel. Snadný proces krok za krokem byl vynalezen pro snadnou cestu z čištění přes broušení až k leštění. Tento systém není vhodný k použití na na čelním skle automobilu, neboť hrozí optická refrakce.


Systém broušení a leštění pro rekonstrukci skla může být použit v mnoha oblastech podnikání, např. architektura, automobilový a námořní průmysl.

Systém broušení a leštění je vhodné pro mnoho různých skleněných povrchů, jako jsou fasády budov, interiérové dveře a schodiště, ale i jachty, vlaky nebo jiná okna vozidel. Tento systém není vhodný k použití na na čelním skle automobilu, neboť hrozí optická refrakce.

Mirka systém pro broušení skla

Doporučení pro koncového uživatele:
  1. Bruste dostatečně dlouho v každém kroku, je to vše o tom dát každému kroku svůj čas.

  2. Čím méně kroků pečlivě dokončíte, tím větší je riziko optické refrakce.

  3. Krok leštění trvá déle nežli krok broušení.

  4. Nedoporučujeme používat tento proces na čelním skle automobilu, neboť hrozí optická refrakce.

  5. Vždy používejte ochrannou masku. Zkontrolujte prosím místní legislativu ohledně koncentrací, která jsou nebezpečná.