Vyberte svou polohu

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Global Site

11. prosince 2023

Tento týden se členové FEPA (Federace evropských výrobců brusiva) sejdou v Helsinkách na společné konferenci a výročním zasedání.

Evropští výrobci brusiva jsou od roku 1955 sdruženi v zastřešující organizaci FEPA a členy tohoto sdružení je nyní 90 % evropských výrobců brusiva.

Členové FEPA spolupracují mimo jiné v oblasti standardizace, bezpečnosti a udržitelnosti, a společně tak podporují toto odvětví.
Program SEAM (Udržitelní evropští výrobci brusiva), který FEPA zahájila v únoru 2020, má za cíl podporovat udržitelný rozvoj výroby brusných výrobků v Evropě. Znamená to především závazek k výrobě a logistice s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Programu se účastní dvacet evropských společností, včetně finských společností Mirka Oy a Levanto Oy.
„Pro společnost Mirka je důležité vyvíjet řešení co nejšetrnější k  životnímu prostředí a je to součástí naší firemní kultury již mnoho let,“ vysvětluje Stefan Sjöberg, generální ředitel společnosti Mirka a odstupující předseda FEPA.
„Vyvíjíme řešení, která co nejméně zatěžují koncového uživatele, a to jak z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska ochrany životního prostředí.
Kromě toho jsou zdroje ve výrobních procesech využívány co nejhospodárněji a nejudržitelněji. Vyžadujeme také, aby naši partneři a dodavatelé postupovali zodpovědně,“ pokračuje Patrick Sandman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Levanto Oy.

Po přestávce způsobené konferencí COVID-19 se členové FEPA tento týden sejdou v Helsinkách na společné konferenci a výročním zasedání, které se zaměří především na otázky životního prostředí. Ve svých projevech se budou zabývat otázkami, jako je bezpečnost práce, ekologická konverze a taxonomie. Představen bude také nový předseda FEPA, který vystřídá odstoupivšího Stefana Sjöberga.

Další informace o práci společnosti Mirka v oblasti udržitelnosti