Vælg din placering

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

USA

South America

Brazil

Global

Global

Global

Juridisk meddelelse 

Velkommen til Mirkas websted. Følgende vilkår og betingelser gælder for webstedet www.mirka.com og alle ​dets undersider (herefter under ét benævnt "websted"). Vi beder dig læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer dem, skal du ikke bruge webstedet. Henvisningerne nedenfor til "Mirka", "os" eller "vi" henviser til webstedsejeren Mirka Ltd, Finland og/eller andre virksomheder i Mirka-koncernen.


Ejerskab af oplysninger og materialer (ophavsret)

Ophavsretten til indholdet på webstedet, herunder uden nogen begrænsning dokumenter, filer, tekst, billeder, grafik, enheder, lyd, audiovisuelle elementer og koder på webstedet og indeholdt i webstedets generelle visuelle udseende tilhører Mirka. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri.


Begrænsede brugsrettigheder

Indholdet på webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, billeder og audiovisuelle elementer, må ikke – medmindre det er til 1) strengt private formål eller 2) til brug i din organisation udelukkende til støtte for Mirkas produkter og tjenester – gengives, overføres, distribueres eller gemmes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mirka Ltd. Ændringer af indholdet på webstedet er udtrykkeligt forbudt. Derfor må du f.eks. ikke (i) distribuere eller transmittere et sådant indhold on- eller offline; (ii) ændre, genbruge eller gengive et sådant indhold; (iii) fjerne eventuelle notationer på downloadet materiale, som udgør en meddelelse eller forklaring om ophavsret, varemærke, udformning, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder; (iv) bruge et sådant indhold til offentlige formål, også selvom dette ikke sker kommercielt; eller (v) forsøge at dekompilere, reverse-engineere eller på anden måde adskille software eller andet indhold på webstedet.


Varemærkeoplysninger

Medmindre andet er angivet på webstedet, er alle varemærker, handelsnavne, logoer, produktnavne, symboler, uanset om de er registreret eller ej, varemærker tilhørende Mirka Ltd. (Alle rettigheder forbeholdes).


Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af dette websted leveres "som det er" og "som tilgængeligt". Brugen af oplysninger, værktøjer og tjenester på dette websted sker på brugerens eget ansvar. Mirka giver ingen erklæringer eller garantier for nøjagtigheden eller funktionaliteten af ​​sådanne oplysninger, værktøjer eller tjenester eller for egnetheden til noget formål. Medmindre det kræves af den gældende lovgivning, gives der ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, i forhold til tilgængeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af webstedet.


Ansvarsbegrænsning

Mirka er på ingen måde ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader, tab, udgifter eller tab af fortjeneste relateret til det faktum, at du har tilgået dette websted eller sider, der er linket til det, at du ikke har været i stand til at få adgang til oplysninger på webstedet, eller at du har brugt eller forsøgt at bruge oplysninger på webstedet. Mirka er endvidere ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre skader relateret til forstyrrelse, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus eller linje- eller systemfejl, selv om Mirka eller dets repræsentanter informeres om sådanne skader, tab eller udgifter. Mirkas eventuelle ansvar er under alle omstændigheder begrænset til og kan ikke overstige det, der er påkrævet i henhold til finsk lov.


Links til andre hjemmesider

Webstedet kan indeholde links til websteder og ressourcer, der ejes og drives af tredjeparter. Du skal gennemgå og acceptere reglerne for brug af sådanne websteder, før du bruger dem. Mirka har ingen kontrol over sådanne tredjepartswebsteder og påtager sig intet ansvar og godkender eller giver ikke nogen som helst erklæringer eller garantier for materiale skabt eller offentliggjort af tredjeparter, som webstedet har et link til.

 

Indsendelse af materiale

Mirka byder ikke-fortrolige kommentarer velkomne, som du måtte fremsende vedrørende Mirkas produkter eller tjenester. Hvis du har en idé, som du ønsker, at Mirka skal overveje at bruge mod betaling til dig, skal du ikke overføre den til dette websted eller på anden måde over internettet. Når du indsender materiale til os, for eksempel via e-mail eller via webstedet, accepterer du som leverandør af materiale følgende vilkår: (i) du stiller materialet til rådighed velvidende, at vi muligvis offentliggør det; (ii) du garanterer, at materialet ikke indeholder noget, der er ulovligt eller på anden måde er uegnet til offentliggørelse; (iii) du vil gøre en rimelig indsats for at scanne og fjerne eventuelle vira eller andre kontaminerende eller destruktive funktioner, før du indsender noget som helst materiale; (iv) du accepterer at holde os skadesløse, hvis en tredjepart indleder søgsmål mod os i forhold til det materiale, du indsender; (v) du accepterer ikke at indlede søgsmål mod os med hensyn til nævnte materiale; og (vi) du ejer materialet eller har ubegrænset ret til at levere det til os, og du accepterer, at Mirka må offentliggøre materialet og/eller inkorporere det – eller idéer, der er beskrevet i det – i virksomhedens produkter eller tjenester uden at blive draget til økonomisk ansvar eller have erstatningsansvar.

I tilfælde af at materiale og meddelelser, der sendes til os via webstedet, indeholder personoplysninger, gælder de regler, som står angivet i vores privatlivspolitik, der er offentliggjort separat på webstedet.

 

Diverse

Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser for brug, vælge at vise eller fjerne indlæg og indhold på webstedet og/eller lukke webstedet. Hvis vilkårene og betingelserne for brug ændres, vil du blive informeret om dette, ved at en ny eller opdateret version bliver offentliggjort på webstedet. Vi beder dig derfor holde dig ajour med hensyn til eventuelle nye versioner eller opdateringer af disse vilkår og betingelser.

Visse bestemmelser i disse vilkår og betingelser kan blive afløst af udtrykkeligt angivne juridiske meddelelser eller vilkår, der findes på bestemte sider på dette websted.
Finlands love regulerer uden hensyntagen til anden lovgivning disse vilkår og betingelser og ethvert krav vedrørende webstedet eller dets indhold.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende dette websted, bedes du kontakte webmasteren på webmaster@mirka.com

 

Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for Mirka – vi ønsker at beskytte dine personoplysninger. Denne politik fastlægger grundlaget for, at enhver personoplysning, vi indsamler fra dig, eller som du giver os, vil blive behandlet af os.
Dette dokument indeholder følgende oplysninger:

1.    Overordnet beskrivelse af vores databehandlingspraksis    
2. Hvilke oplysninger der indsamles og til hvilket formål på dette websted og i vores applikationer?    
3. Juridisk begrundelse for indsamling og behandling af personoplysninger    
4. Hvordan behandles oplysningerne?    
5. Bliver data overført eller videregivet til tredjeparter?    
6. Hvor behandles dine oplysninger?    
7. Hvad er dine rettigheder og valgmuligheder?    
8. Links til tredjepartswebsteder    
9. Ændringer af denne politik    
10. Registeransvarlig og kontaktperson    

 

1.    Overordnet beskrivelse af vores databehandlingspraksis

Vi behandler personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU/EØS' generelle forordning om databeskyttelse. Udtrykket "personoplysninger" refererer til personlige identificerbare oplysninger, vi beder om, og som du giver. Hermed mener vi oplysninger, der direkte eller indirekte identificerer dig, såsom dit navn, din fysiske adresse, din e-mailadresse, din IP-adresse eller andre kontaktoplysninger. Behandling af personoplysninger refererer til enhver handling, som vi eller en tredjepart, som vi har engageret, foretager med personoplysningerne, såsom indsamling, registrering og opbevaring. Denne politik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med:

•    myMirka-applikation
•     tilmeldinger til vores nyhedsbreve
•     kontaktanmodning
•     administration af forespørgsler og aftaler fra/med dig samt levering af relevante oplysninger og tjenester i forbindelse hermed
•     garantiregistrering
•     anmodning om reparation af maskiner
•     rekrutteringsprocesser
•     cookies brugt på vores websteder

Vi tilstræber os for at behandle personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til det formål, hvortil de er indsamlet. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, når vi har lovlige grunde til det.


2.    Hvilke oplysninger indsamles og til hvilket formål på dette websted og i vores applikationer?

Vi vil gerne have mulighed for at holde kontakten med dig og fortælle dig om forhold, der er vigtige for dig. Gennem webstedet mirka.com er det muligt f.eks. at tilmelde dig nyhedsbreve, registrere oplysninger om dit elværktøj med henblik på yderligere et års garanti samt søge job.
Mirka indsamler oplysninger gennem følgende kanaler og til følgende formål:

•    myMirka-applikationen: I myMirka-applikationen har du mulighed for at registrere oplysninger om dig selv, hvilket gør det nemmere, når du kommunikerer med os eller foretager garantiregistreringer. Du bedes oplyse navn, køn, adresse og e-mailadresse.
•    Tilmelding til nyhedsbrev: Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, bedes du oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Personoplysningerne bruges med det formål at sende den type indhold, du har anmodet om, og til markedsføring af vores tjenester
•    Kontaktformular: Indtastning af dine personoplysninger på vores kontaktformular vil give os mulighed for at være i kontakt med dig. Du bliver bedt om at indsende navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
•    Garantiregistrering: Når du registrerer dit Mirka-elværktøj på vores websted eller via vores myMirka-applikation, vil du blive bedt om at give personligt identificerbare oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse osv. på Mirkas produktregistreringsformular for at registrere de produkter, du har købt hos os.
•    Maskinreparation og vedligeholdelse: På vores maskinreparationsformular kan du anmode om service til dit værktøj. For at iværksætte en afhentning af dit værktøj og for at kunne sende det tilbage har vi brug for dine personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
•    Jobansøgninger: Oplysninger indsendt af dig i forbindelse med jobansøgninger på vores karriereside registreres separat i vores HR-system. De personoplysninger om dig, som vi bruger, er de oplysninger, som du har valgt at give os, såsom navn, titel, stilling, e-mailadresse, telefonnumre, sprogpræferencer og andre oplysninger, som du mener kan være relevante i en rekrutteringsproces.
•    Cookies: Vi kan også indhente oplysninger om din brug af dette websted gennem "cookies", som giver os mulighed for at gøre visse dele af siden nemmere at bruge. Når du går ind på dette websted, kan vi også indsamle oplysninger om din computer, din IP-adresse, dit operativsystem og din browsertype, f.eks. til statistiske formål eller med henblik på systemadministration. Disse oplysninger omfatter generelt data, som ikke tillader individuel identifikation af oplysninger relateret til en specifik bruger.

I nogle tilfælde suppleres dine personoplysninger med oplysninger hentet fra andre kilder, herunder søgninger via offentligt tilgængelige søgemaskiner, branchespecifikke nyhedsbreve, sociale medier og din arbejdsgivers hjemmeside, med det formål at bekræfte din nuværende professionelle stilling.

 

3.    Lovgrundlag for indsamling og behandling af personoplysninger

Vi indsamler oplysninger leveret til os af eller på vegne af vores kunder eller genereret af os, når det er nødvendigt for opfyldelsen af ​​en aftale med dig, eller når vi har en anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, såsom en interesse i at markedsføre os selv over for besøgende på vores websted eller en interesse i at udvikle vores websted eller vores produkter og/eller tjenester.

Vi gemmer personoplysninger relateret til vores forhold, så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Personoplysninger vil blive slettet, medmindre vi har en grund og ret til at bruge dem i henhold til gældende databeskyttelseslove.

 

4.    Hvordan behandles oplysningerne?

Mirka vil kun behandle personoplysninger til de formål, hvortil de er indsamlet og som angivet ovenfor, og personoplysninger vil kun være tilgængelige for bemyndigede medarbejdere, der har en stilling, som kræver, at de behandler personoplysninger for at udføre deres arbejde. Personoplysninger behandles ikke i længere tid, end det er nødvendigt til det pågældende formål. Vi overholder fuldt ud vores lovpligtige opbevaringsforpligtelser og vores interne politikker for opbevaringstid.
Mirka har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og for at sikre, at kun autoriserede personer får adgang til personoplysningerne. Vi har også interne politikker for sikker behandling af personoplysninger.

 

5.    Bliver data overført eller videregivet til tredjepart?

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter uden for Mirka med undtagelse af:

•    tjenesteudbydere, som Mirka har indgået aftale med om udførelse af tjenester på vores vegne. Alle tredjepartsudbydere skal følge vores instruktioner og gældende skriftlige databehandleraftaler og eventuelle andre aftaler, der er på plads mellem Mirka og dets tredjepartsudbydere, som skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningerne
•    overholde juridiske forpligtelser, herunder men ikke begrænset til, som svar på en legitim juridisk anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige tilsynsmyndigheder
•    undersøge formodet eller faktisk ulovlig aktivitet
•    forebygge fysisk skade eller økonomisk tab
•    støtte salget eller overdragelsen af ​​hele eller en del af vores virksomhed eller aktiver

 

6.    Hvor behandles dine oplysninger?

Vi behandler primært personoplysninger på servere inden for EU/EØS.
Det kan dog være nødvendigt at overføre dine oplysninger til et sted uden for EU/EØS. Når dette er tilfældet, vil vi implementere passende foranstaltninger i henhold til EU/EØS' generelle databeskyttelsesforordning for at sikre, at dine personoplysninger forbliver beskyttede og sikre. Vores internationale overførsler af personoplysninger er baseret på EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser. Standardkontraktbestemmelserne finder du her.

 

7.    Hvad er dine rettigheder og valgmuligheder?

Eftersom vi behandler dine personoplysninger, kan du udøve visse rettigheder under særlige omstændigheder i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning:

•    Ret til indsigt og berigtigelse: Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, der vedrører dig. Dette omfatter f.eks. retten til at blive informeret om, hvorvidt der behandles personoplysninger om dig, hvilke personoplysninger der behandles, og formålet med behandlingen. Du har også ret til at anmode om, at unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger bliver rettet.
•     Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger i visse situationer.
•     Ret til at blive glemt: Du kan også anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis f.eks. personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet, behandlingen er ulovlig, eller personoplysningerne skal slettes for at gøre det muligt for os at overholde et lovkrav.
•     Ret til dataportabilitet: Hvis personoplysninger om dig, som du selv har givet, behandles automatisk med dit samtykke eller i overensstemmelse med en kontrakt mellem dig og Mirka, kan du anmode om, at oplysningerne leveres i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan også anmode om, at personoplysningerne overføres til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.
•     Ret til at trække dit samtykke tilbage: I tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til når som helst at trække dit samtykke til en sådan behandling tilbage.
•     Fravælge markedsføring: Vi giver dig også mulighed for at fravælge fremtidig markedsføring, hver gang vi sender dig markedsføringsmateriale. Du kan også til enhver tid framelde dig ved at kontakte os.

I sådanne tilfælde bedes du kontakte Mirka via kontaktoplysningerne nedenfor. Du har også ret til når som helst at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.


8.    Links til tredjepartswebsteder

Nogle af vores websider kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Disse eksterne websteder kan placere deres egne cookies på din computer, indsamle data eller anmode om personoplysninger. Hvis du indsender personoplysninger til nogen af ​​disse websteder, er dine oplysninger styret af deres privatlivspolitikker. Mirka udøver ingen kontrol eller påtager sig intet ansvar for disse sider, og vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse fortrolighedspolitikken for enhver hjemmeside, du besøger.

 

9.    Ændringer af denne politik

Mirka forbeholder sig retten til at ændre denne politik fra tid til anden.
Vi vil offentliggøre eventuelle ændringer af vores politik på denne side og, hvor det er relevant, meddele dem til dig via e-mail. Kontrollér venligst regelmæssigt, om der er kommet opdateringer eller ændringer af vores privatlivspolitik.

 

10.    Registeransvarlig og kontaktperson

Mirka Ltd er den registeransvarlige for behandlingen af ​​dine oplysninger til de ovenfor beskrevne formål. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til når som helst at kontakte os via e-mail eller pr. brev til adresserne

Mirka Ltd.
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
og privacy@mirka.com

Du kan også opdatere dine oplysninger og præferencer i myMirka-applikationen. Kontaktoplysningerne for vores kontorer og andre Mirka Group-selskaber finder du på adressen https://www.mirka.com