Vælg din placering

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

USA

South America

Brazil

Global

Global

Global

Mirka.com Vilkår for brug 1

Sidst opdateret den 25. januar 2022

Kontaktoplysninger på Mirka Oy:
Mirka Oy, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finland

1. Generelt

Disse vilkår gælder din ret til adgang og betingelserne for en sådan adgang, din Mirka.com-konto ("konto") og forskellige tjenester og værktøjer leveret af Mirka Oy ("Mirka") i forbindelse med nævnte konto ("tjenester"). Visse andre vilkår kan gælde for din brug af Mirka-varer eller -tjenester, såsom separate salgsbetingelser ("salgsbetingelser") og garantibetingelser ("garantibetingelser"). Parterne i disse vilkår er dig (der enten er en privatperson eller en bemyndiget repræsentant for en virksomhed) og Mirka Oy.

2. Konto

Ved at tilmelde dig en Mirka.com-konto og acceptere disse vilkår får du en begrænset, tilbagekaldelig, royaltyfri, ikke-overdragelig ret til at bruge din konto.

Denne konto er personlig, og du accepterer udtrykkeligt ikke at dele dit brugernavn eller din adgangskode med nogen tredjepart eller at tillade nogen tredjepart at bruge eller få adgang til din konto. Den eneste undtagelse fra dette er delte virksomhedskonti ("virksomhedskonto"), hvor en konto oprettes for en virksomhed eller anden organisation med udtrykkelig tilladelse fra Mirka til at dele adgangen til en sådan virksomhedskonto mellem flere brugere.

Når du registrerer en konto, erklærer og garanterer du, at du er/repræsenterer den part, som kontoen (herunder en virksomhedskonto) er beregnet til. Det er udtrykkeligt forbudt at registrere konti på vegne af tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Mirka Oy.

3. Tjenester

Ved at tilmelde dig en konto får du en begrænset, tilbagekaldelig, royaltyfri, ikke-overdragelig ret til at bruge tjenesterne. Sådanne tjenester kan for eksempel omfatte registrering af værktøjer til support-, garanti- eller sporingsformål, adgang til en webshop og en supportkanal til håndtering af forespørgsler vedrørende værktøjer eller produkter. Tjenester kan efter Mirkas skøn fjernes fra nettet eller tilføjes nettet fra tid til anden.

Vilkår, der især gælder for værktøjsregistrering: For at undgå enhver tvivl er det udtrykkeligt forbudt at registrere et værktøj på vegne af en anden person eller virksomhed. Når du registrerer et værktøj hos Mirka.com, erklærer og garanterer du, at det serienummer, du har oplyst, er korrekt, og at værktøjet tilhører dig, eller at du på anden måde har udtrykkelig tilladelse til at registrere det pågældende værktøj.

Vilkår, der især gælder for webshoppen og reparationstjenester, der ikke er omfattet af garantien: Bestillingen af ​​produkter eller tjenester fra Mirka.com-webshoppen samt reparationstjenester, der ikke er omfattet af garantien, er underlagt separate salgsbetingelser.

Betingelser, der gælder specielt for reparation af værktøjer under garantien: Garantireparation og generelt garantirelaterede vilkår er underlagt separate garantibetingelser.

4. Brugsbegrænsninger

Din ret til at bruge kontoen og tjenesterne er underlagt disse vilkår og de følgende begrænsninger. Ethvert brud på nedenstående begrænsninger er at betragte som et væsentligt brud på vilkårene.

a. Ingen deling af konto: Som defineret i Afsnit 2.

b. Intet ulovligt/umoralsk indhold: Du forpligter dig til ikke at uploade eller opbevare oplysninger på din konto eller i tjenesterne, der kan anses for ulovlige, obskøne eller på anden måde i strid med den offentlige moral, herunder indhold, der krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder eller relevante bestemmelser om privatliv eller konkurrencelovgivning.  

c. Ingen misbrug: Du forpligter dig til ikke at misbruge kontoen eller tjenesterne på en sådan måde, at det potentielt hæmmer tilgængeligheden eller integriteten af ​​Mirka.com-tjenesterne eller andre Mirka-varer eller -tjenester, herunder at udføre et DoS-angreb eller uploade eller dele ondsindede programmer eller koder.

d. Ingen falske erklæringer: Du forpligter dig til ikke på svigagtig vis at repræsentere nogen tredjepart eller at foretage køb eller på anden måde bruge tjenesterne uden den juridiske ret til at gøre det.

e. Ingen reverse engineering (dekompilering): Du må ikke forsøge at dekompilere eller på anden måde i en menneskelig læsbar form gengive eller få en kopi af koden, der vedrører tjenesterne eller kontoen.

f. Ingen upassende brug af materiale, der følger med kontoen eller tjenesterne: Du har ikke ret til at bruge noget som helst materiale, der følger med kontoen eller tjenesterne, til andre formål end brug af kontoen/tjenesterne. Du får ingen licens til nogen som helst af de immaterielle rettigheder, der tilhører Mirka eller dets licensgivere, til materiale, der følger med tjenesterne og kontoen, herunder ophavsret til kildekoden til programmer, der vedrører tjenesterne og kontoen, ophavsret til markedsføringsbilleder og billeder og beskrivelser af produkter samt produktdokumentation, eller eventuelle varemærker eller patenter ejet af Mirka.  

5. Personoplysninger og privatliv

Behandlingen af ​​dine personoplysninger er dækket af en separat fortrolighedserklæring, som er tilgængelig her: Privatlivspolitik. Den dataansvarlige for en sådan behandling er Mirka, og oplysninger behandles endvidere af forskellige databehandlere underlagt skriftlige databehandleraftaler med Mirka.

6. Tilgængelighed af konto og tjenester

Mirka vil søge at holde tilgængeligheden af ​​kontoen og tjenesterne på et passende niveau og stille et separat kontaktpunkt til rådighed for anmodninger om service og hjælp. Mirka giver dog ingen specifikke garantier for tilgængelighed eller garantier for tider for svar eller behandling af anmodninger om support. Adgang til kontoen eller tjenesterne er muligvis ikke tilgængelig på grund af behovet for at opdatere eller reparere kontoen og tjenesterne, eller af enhver anden grund efter Mirkas skøn.

For at undgå enhver tvivl er det dit ansvar som bruger at sikre, at din browser og dit udstyr er opdateret og i stand til at få adgang til og bruge kontoen og tjenesterne efter hensigten, og at din browser og dit udstyr har et tilstrækkeligt datasikkerhedsniveau. Mirka påtager sig intet ansvar for ovenstående.

7. Aftalebrud og skadeserstatning

I tilfælde af et væsentligt brud på disse vilkår fra din side har Mirka ret til øjeblikkeligt og uden forudgående varsel at opsige vilkårene og din ret til at bruge kontoen og tjenesterne.

Mirka er ikke ansvarlig for indirekte skader forårsaget af dig i forbindelse med disse vilkår eller Mirka-kontoen og -tjenesterne.

8. Ændringer af vilkår

Du accepterer, at Mirka Oy ensidigt kan ændre disse vilkår ved at uploade en ny kopi af vilkårene til Mirka.com og give dig besked om dette. Hvis du fortsætter med at bruge din konto eller dine tjenester, efter at du har modtaget en sådan meddelelse, antager vi, at du har accepteret de ændrede vilkår med bindende virkning for dig. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, ophører din ret til at bruge kontoen og tjenesterne øjeblikkeligt og uden forudgående varsel.

9. Løbetid og opsigelse

Din ret til at bruge kontoen og tjenesterne begynder, efter at du har registreret din Mirka.com-konto og accepteret disse vilkår, og fortsætter på ubestemt tid. Hvis du væsentligt eller gentagne gange overtræder disse vilkår, eller vi skønner, at du ikke har accepteret vilkårene som bindende for dig selv, har Mirka ret til uden forudgående varsel at opsige din ret til at bruge kontoen og tjenesterne.

I tilfælde af opsigelse eller udløb af disse vilkår eller din ret til at bruge kontoen eller tjenesterne skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge kontoen/tjenesterne, og alle data, der uploades til Mirka.com af dig, vil blive slettet, med forbehold for relevant lovgivning om personoplysninger.

10. Gældende lov og tvistbilæggelse

Disse vilkår er underlagt lovgivningen i Finland med undtagelse af dokumentets bestemmelser om lovkonflikter.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lov, skal enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, eller brud på, opsigelse eller gyldighed af disse vilkår afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med voldgiftsreglerne for Finlands Handelskammer. Antallet af voldgiftsmænd skal være én, og voldgiftsstedet skal være Vaasa, Finland.