{{ page.ImageAlt }}

Mirka Scandinavia

Mirka Scandinavia AB er et 100 procent ejet datterselskab af Mirka Ltd. og forsyner de fleste sektorer på det nordiske marked med slibeværktøj og konceptløsninger af høj kvalitet. Mirka har gjort udtrykket støvfri slibning til virkelighed og har i høj grad bidraget til et væsentligt forbedret arbejdsmiljø.

Med et højt specialiseret salgsteam servicerer vi alle segmenter over hele landet og har hovedkontor med kundeservice og administration i Karlstad, Sverige. Til slibeopgaver inden for bilskadereparationer, træ- og møbelindustrien samt autolakering tilbyder vi spidsprodukter, som er meget værdsatte af professionelle brugere. Endvidere er vi en førende leverandør af slibematerialer til isenkræmmere, farvehandlere og byggemarkeder.

Mirka Ltd.

Mirka Ltd. er verdensledende inden for slibematerialeteknologi og tilbyder et bredt sortiment af slibeprodukter, værktøj og komplette slibesystemer af høj klasse til specielle behov. Mirkas unikke koncept med støvfri slibning tilbyder i kombination med effektive overfladebehandlingsmetoder et komplet slibesystem til kunderne. Brugen af Mirkas produkter er økonomisk lønsomt, og produkterne egner sig også til krævende processer.

Gennem sine mange år i branchen har Mirka opbygget en avanceret og målrettet produktudvikling. Mirka er i dag specialist i fleksible slibematerialer og leverandør af komplette slibesystemer, som muliggør støvfri overfladebehandling.

Takket være virksomhedsdivisionen Power Tools satsninger på nytænkning inden for formgivning og produktudvikling muliggøres en hurtigere udvikling af nye slibe- og pudsemaskiner. I den helhedsløsning, som tilbydes kunderne, indgår ud over slibematerialer også et bredt udvalg af forskellige værktøjer som slibe- og pudsemaskiner, slibesåle, støvsugere samt poleringsmidler af høj kvalitet. Med disse produkter giver Mirka kunderne mulighed for et komplet skræddersyet slibesystem til netop deres særlige behov.

Mirkas produkter produceres i Finland, og over 97 % af produktionen sælges i mere end 100 lande rundt om i verden. Mirka er et voksende globalt firma, med 18 datterselskaber i Europa, Mellemøsten, Nord- og Sydamerika og Asien.

Vores virksomhed

Mirkas hovedkontor og forsknings- og udviklingsafdeling ligger i Jeppo på den finske vestkyst. Produktionslokalerne ligger i Jeppo, Oravais og Karis. Lageret for helfabrikata ligger i Oravais. Herfra eksporteres Mirkas produkter til mere end 100 lande rundt om i verden.

Datterselskaber i Storbritannien, Tyskland, USA, Sverige (med filialer i Norge og Danmark), Frankrig, Italien, Spanien, Mexico, Brasilien, Singapore, Kina, Canada, Indien, Belgien og Forenede Emirater opretholder en tæt kontakt til kunderne på det lokale plan.

Ansvar for miljøet

Miljøansvar er en naturlig del af Mirkas aktiviteter og produktudvikling. Vi sikrer os med miljøledelsessystemet ISO 14001, at vi tager hensyn til miljøet i alle vores aktiviteter.

Allerede i planlægningsfasen tænker vi på miljøspørgsmål og genbrug. Vi tilstræber ikke kun at tænke på den miljøpåvirkning, vores egen virksomhed har, men vi samarbejder også med vores underleverandører for at kunne være opmærksomme på miljøpåvirkningen i alle faser af planlægnings- og produktionsprocessen. Vores miljøpolitik indebærer også, at udstyret og slibematerialerne, som produceres af Mirka, skal kunne holde længe, og derfor er et mål inden for vores produktudvikling at gøre dem endnu mere holdbare. 

Vi forsøger hele tiden at forbedre arbejdsmiljøet for vores kunder samt at udvikle vores produkters ergonomiske egenskaber. Det støvfri slibemateriale Abranet®, som er udviklet og patenteret af Mirka, betyder en stor forbedring af arbejdsmiljøet og medfører mindsket miljøpåvirkning. Abranet® forbedrer radikalt de traditionelt krævende arbejdsforhold på fabrikker og lakeringsværksteder ved at mindske mængden af farligt støv i luften under slibeprocessen. Fordi arbejderne ikke udsættes for støv, bliver kravene til luftudskiftning mindre, og det sparer igen udgifter til energi.

Økologisk tænkning og fortsat udvikling er vores principper, både når vi vælger råmaterialer, og når vi planlægger strukturen i vores produkter. I de fleste tilfælde er en miljøvenlig produktionsproces også økonomisk, effektiv og sikker. Det er den slags processer, som vi vil udvikle og arbejde med.

Dedicated to the finish

Kvalitet er Mirkas motto, ‘Dedicated to the finish’, siger alt om selskabets høje krav. Vi stiller høje krav til os selv, vores omgivelser, vores produkter og innovationer. Dette er hemmeligheden bag vores succes. Mirkas ansatte opmuntres til løbende at sætte spørgsmålstegn ved traditionelle løsninger og til gennem kreativ tænkning at udvikle unikke løsninger, hvilket giver kunderne en klar fordel. Mirkas netslibekoncept gør os med udviklingen af en støvfri slibemetode, som rent faktisk opfylder kravene – at slibe uden støv, til verdens førende producent af slibematerialer!

Mirka er også den første virksomhed inden for slibematerialebranchen, der har opnået at få to av de vigtigste kvalitetscertifikater – kvalitetscertifikatet ISO 9001:2000 og miljøcertifikatet ISO 14001.

Mirkas produkter produceres i Finland, og over 97 % af produktionen sælges i mere end 100 lande rundt om i verden. Mirka har datterselskaber i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellemøsten og Asien.

Innovative produkter

Mirkas investering i produktudvikling og effektiv produktion, har gjort det muligt, at tilbyde en bred vifte af teknologisk overlegne slibemidler, enkle værktøjer og tilbehør, samt slibe-systemer til specielle applikationer. Disse vil bidrage til at øge effektiviteten og produktiviteten, samt minimere omkostningerne, for vore kunder.

Vores omfattende sortiment indeholder unikke og patenterede produkter såsom Abralon® og Abranet®. Begge produkter har længe været solide begreber i branchen. Disse innovative produkter har allerede ændret mange menneskers opfattelse om slibning.

Mirkas unikke patenterede slibeløsninger sikrer øget effektivitet og produktivitet.

Mirka er afgjort den perfekte slibeløsning!

Mirkas historie

Mirka blev grundlagt i Helsinki i 1943 af ingeniør Onni Aulo. Forholdene under krigen og de tekniske problemer gjorde, at produktionen først kunne startes op i januar 1946. Trods vanskelighederne og datidens rationering lykkedes det Onni Aulo i løbet af et lille halvt års tid at beherske produktionsprocessen, hvilket må betragtes som en stor succes. Efter mange forskellige stadier og varierende økonomiske succeser flyttede virksomheden i 1962 til Kiitola fabriksområde i Jeppo. Oy Keppo Ab købte Mirka i 1966, og i 1973 blev de virksomheder fusioneret.

Allerede i begyndelsen af 1960’erne havde Mirka en stor eksport til USA. Der blev også leveret til bl.a. England og Island. I slutningen af 70'erne udgjorde eksporten 54 % af omsætningen.

For at kunne klare sig på det internationale marked måtte man opgive de billige masseproduktioner og satse på produktudvikling og industriprodukter af høj klasse.

I 1969 kunne man fremstille de første produkter af høj klasse, og på samme tidspunkt blev produktionen af selvklæbende rondeller, som dengang udgjorde den vigtigste produktgruppe, indledt.

For at kunne producere de nye produkter var det nødvendigt med en bedre maskinpark og større lokaler, og man besluttede derfor i 1972 at investere i en moderne fabrik. Fabrikken stod klar det følgende år.

I 1977 blev en del af produktionen flyttet til Oravais, og denne fabrik er gradvist blevet udbygget, senest i 2003. Fabrikken i Jeppo er blevet udbygget etapevis i 80’erne og 90'erne. Højlageret, eller det såkaldte Jumbo-tårn, som er Mirkas landemærke i Jeppo, stod færdigt i 1996. I september 2004 blev den nyeste bygning, hal 9, samt kontorlokalerne indviet.

De første selvstændige salgsselskaber blev oprettet i 1979 i England og i 1980 i Tyskland. I USA etableredes et datterselskab i 1985. Herefter fulgte Sverige og Frankrig i 1992, Italien i 1995, Spanien i 2003, Mexico i 2005 og Brasilien i 2006. I 1996 blev der oprettet et eksportkontor i Malaysia, som i 2000 flyttede til Singapore. I dag er det et datterselskab, der administrerer hele Asien og Stillehavsområdet. I 2006 startedes et agentur op i Shanghai, Kina. Agenturet i Kina blev et selvstændigt datterselskab i 2008. I 2009 blev et nyt datterselskab oprettet i Canada, og datterselskabet i Sverige skiftede navn til Mirka Skandinavia med filialer i Norge og Danmark. Det nyeste datterselskab blev oprettet i 2010 i Indien for at styrke Mirkas position i Asien.

I dag er Mirka en international virksomhed i KWH-koncernen. KWH-koncernen blev dannet i 1984, da Oy Keppo Ab opkøbte halvdelen af aktierne i Oy Wiik & Höglund Ab. KWH-koncernen er i dag en velkendt aktør i den internationale forretningsverden.

KWH-koncernen

KWH koncernen er et globalt familieejet finsk selskab, som producerer og markedsfører plastprodukter, slibematerialer og værktøj samt tilbyder logistikservicer.

www.kwhgroup.com

KWH Pipe

Udvikler, producerer og markedsfører plastrør og rørsystemer af høj klasse til vvs-branchen. Selskabet tilbyder miljøvenlige produkter, præisolerede rørsystemer samt specialmaskiner og produktionsteknologi.

http://www.prevex.com

KWH Mirka

Udvikler og producerer slibematerialer og moderne slibemaskiner, som tilbyder en klar fordel til brugerne. Netslibning er en revolutionerende støvfri slibeløsning fra Mirka.

www.mirka.com

KWH Logistics

Markedsfører kundespecifikke logistikservicer. Backman-Trummer tilbyder internationale fly-, vej- og søtransporter, speditions- og lagervirksomhed. KWH Freeze er Finlands ledende kommercielle fryselagervirksomhed.

www.backman-trummer.fi

KWH Invest

I divisionen indgår KWH Plast, som producerer emballagefilm og formstøbte levnedsmiddelemballage samt etiketter, og Prevex, som producerer vvs-produkter og kundespecifikke komponenter. Prevex er markedsledende inden for vandlåse til køkkenvaske i Skandinavien.

www.kwhplast.com

www.prevex.com