ผลิตภัณฑ์กระดาษทราย

กว่าสามทศวรรษที่เมอร์กาเป็นผู้นำในการผลิต และป้อนสารสำหรับขัดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ งานพ่นสีรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมไม้ และเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมเคลือบโลหะ เรามีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับงานขัดแบบเคลือบผิว ไม่ถักทอ และปลอดฝุ่น สำหรับงานเคลือบพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราครอบคลุมทั้งงานเฉพาะ และระบบงานขัดที่สมบูรณ์ แนวคิดที่โดดเด่นในการขัดแบบปลอดฝุ่นของเมอร์กา ผสมผสานกับโซลูชั่นงานเคลือบพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพของเรา ได้มาแทนที่กรรมวิธีการขัดแบบเดิมในอุตสาหกรรมหลายประเภท  ผลิตภัณฑ์กระดาษทรายครบถ้วนพร้อมด้วยด้วยเครื่องมือทันสมัยและอุปกรณ์เสริม ทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นงานขัดที่ครบถ้วนให้กับลูกค้า