ฟองน้ำรองหน้าแป้น

เมอร์ก้าได้ผลิต แผ่นฟองน้ำรองหน้าแป้น รองรับทั้งกระดาษทรายรุ่นเก่าและกระดาษทรายแบบตาข่าย ใช้ติดระหว่างกระดาษทรายและแป้นขัด หรือ ระหว่างกระดาษทรายกับแผ่นรองหน้าแป้น เพื่อทำให้เกิดการขัดที่นิ่มนวล และเข้าถึงพื้นผิวได้มากขึ้น