การสกัดกั้นฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้ถูกออกแบบสำหรับงานขัดปลอดฝุ่นร่วมกับเครื่องแบบใช้ไฟฟ้า และแบบอัดอากาศ บล็อกขัดด้วยมือ อุปกรณ์ขัดแต่งของเมอร์กา และเครื่องขัดกำแพงแบบแห้ง มิโร (Miro) 955 เครื่องดูดฝุ่นยังสามารถใช้ในการทำความสะอาดห้องทำงาน เครื่องดูดฝุ่นสามารถปรับแรงดูดได้ และมีปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อสายดูดฝุ่นถูกต่อสายดินเพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตภายในสายดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นนี้ควรใช้ควบคู่กับสายดูดฝุ่นแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

 

 

Mirka Dust Extractor 1230 L AFC EU 230V

Mirka Dust Extractor 1230 L AFC EU 230V

This professional dust extractor has a high performance motor and turbine, which creates 250 mbar vacuum and 4 500 l/min air flow. The AutoStart function increases the lifetime of the motor and reduces noise. Flat top with space for storage and large wheels for better maneuverability. Auto-filter cleaning for convenience and consistent performance. Hose and cable storage for more comfortable transportation. A fleece dust bag is also included. Mirka antistatic hose recommended (not included).
Mirka Dust Extractor 1230 L PC EU 230V

Mirka Dust Extractor 1230 L PC EU 230V

This professional dust extractor has a high performance motor and turbine, which creates 250 mbar vacuum and 4 500 l/min air flow. The AutoStart function increases the lifetime of the motor and reduces noise. Flat top with space for storage and large wheels for better maneuverability. Push-clean function. Hose and cable storage for more comfortable transportation. A fleece dust bag is also included. Mirka antistatic hose recommended (not included).