สำหรับการขัดด้วยมือ

Curved Pad for 70x125mm Block 13H

Curved Pad for 70x125mm Block 13H

A curved backing pad for 70 x 125 mm Hand Sanding Blocks.
Curved Pad for 70x198mm Block 22H

Curved Pad for 70x198mm Block 22H

A curved backing pad for 70 x 198 mm Hand Sanding Blocks.
Sanding Block 115x230mm Grip 36H Grey

Sanding Block 115x230mm Grip 36H Grey

บล็อคขัดด้วยมือของเมอร์กาถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานขัดด้วยมือร่วมกับผลิตภัณฑ์ขัดแบบตาข่ายแบบใหม่ของเมอร์กา และยังสามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยติดผ่านเวลโคร เพื่อรับประกันการขัดแบบปลอดฝุ่น คุณเพียงเชื่อมต่อสายกับระบบสกัดกั้นฝุ่น
Sanding Block 70x125mm Grip 13H Grey

Sanding Block 70x125mm Grip 13H Grey

บล็อคขัดด้วยมือของเมอร์กาถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานขัดด้วยมือร่วมกับผลิตภัณฑ์ขัดแบบตาข่ายแบบใหม่ของเมอร์กา และยังสามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยติดผ่านเวลโคร เพื่อรับประกันการขัดแบบปลอดฝุ่น คุณเพียงเชื่อมต่อสายกับระบบสกัดกั้นฝุ่น เครื่องมือเฉพาะนี้ถูกพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับงานต่อเรือ
Sanding Block 70x198mm Grip 22H Grey

Sanding Block 70x198mm Grip 22H Grey

บล็อคขัดด้วยมือของเมอร์กาถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานขัดด้วยมือร่วมกับผลิตภัณฑ์ขัดแบบตาข่ายแบบใหม่ของเมอร์กา และยังสามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยติดผ่านเวลโคร เพื่อรับประกันการขัดแบบปลอดฝุ่น คุณเพียงเชื่อมต่อสายกับระบบสกัดกั้นฝุ่น
Sanding Block Mirka Handy 80x230mm Grip 55H Yellow

Sanding Block Mirka Handy 80x230mm Grip 55H Yellow

บล็อคขัดด้วยมือขนาด 80*230 มม.ของเมอร์กานี้ เหมาะสมที่สุดสำหรับงานขัดพุตตี้ เพราะมันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเอียงขณะใช้งาน มันมีช่องเชื่อมต่อกับสายดูดขนาด 20 มม.และวาล์ดูดแบบปรับได้ ซึ่งทำให้การสกัดกั้นฝุ่นและการไหลของอากาศมีความเหมาะสม และข่วยให้เคลื่อนย้ายเครื่องมือบนพื้นผิวได้อย่างง่ายดาย จานที่ติดตั้งหลุม 55 หลุมอย่างแม่นยำจะช่วยรับประกันการกำจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและการติดตั้งเวลโครจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลากับการใช้คีมหนีบ รูปแบบที่เป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์, ให้ความรู้สึกอ่อนโยน, จับถือได้สองมือและสะดุดตาในสีเหลืองสดใสหมายความว่ามันสามารถหาได้ง่าย!