การลงทะเบียนรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับเครื่องขัดทรายของเมอร์กา คือ 12 เดือน การรับประกันครอบคลุมความบกพร่องที่รับเป็นความบกพร่องด้านวัสดุ และการผลิต

การรับประกันไม่รวมการเสื่อมสภาพตามปกติ การใช้งานเกินกำลังหรือการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม สำหรับรายละเอียดเฉพาะ โปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งาน

การรับประกันเริ่มต้น ณ วันที่ซื้อ และถูกเสนอไปยังตัวแทนจำหน่ายเมื่อเครื่องมือถูกซื้อ ในการเคลมประกัน จะต้องแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินด้วย

ข้อมูลที่คุณให้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนจะถูกเก็บรักษาในทะเบียนลูกค้าเครื่องจักรของเมอร์กา ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อการให้บริการลูกค้า การสื่อสารการตลาด และการสนับสนุนทางเทคนิค เมอร์กาจะไม่แสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม เมอร์กาขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อลูกค้าโดยตรงหรือผ่านบริษัทที่ดำเนินงานเป็นผู้จัดจำหน่ายของเมอร์กา ตัวอย่างเช่น ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ สำหรับการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค, และเพื่อประกาศการอัพเดทผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียนทำให้บริษัท KWH เมอร์กา จำกัด มีสิทธิในการเก็บรักษา และใช้รายละเอียดการลงทะเบียน

*
*
*
*
*
*
*

Register Multiple icoRegister One ico
*
*

*

{{item.Value}} {{item.Text2}}

Already in list!! arrowdown icon
*
No machine is added
{{ item.machinename }}  
{{ item.serialnr }}  

*
*
*
Yes, I have read and accept the terms and conditions of Mirka’s warranty and privacy policy.
ข้อมูลที่จำเป็น
ถัดไป

สรุป


บริษัท
{{ form.company }}
Firstname
{{ form.firstname }}
Surname
{{ form.surname }}
Gender
{{ gender }}
Job Title
{{ form.jobtitle }}
ที่อยู่อีเมล์
{{ form.mail }}
ที่อยู่
{{ form.address }}
รหัสไปรษณีย์
{{ form.postalcode }}
เมือง
{{ form.city }}
ประเทศ
{{ country.Text }}
Sector
{{ form.sectors }}
ชื่อเครื่องจักร
{{ tool.Name }}
ซีเรียลนัมเบอร์
{{ form.serialnr }}
ชื่อเครื่องจักร
{{ item.machinename}}  
ซีเรียลนัมเบอร์
{{ item.serialnr }}  
ตัวแทนจำหน่ายของคุณ
{{ form.yourdealer }}
วันที่ซื้อ
{{ form.dateofpurchasetext }}
Agree
X
กลับไป
นำส่ง

การลงทะเบียนเสร้จเรียบร้อย!

Registration complete!ชื่อเครื่องจักร
ซีเรียลนัมเบอร์
{{ item.machinename }}  
{{ item.serialnr}}  

{{tool.Name}}

{{tool.Name}}
{{tool.Description}}