Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

14 mars 2024

Mirka DEROS är här i en ny skepnad. Nästa generationens Mirka DEROS II fortsätter historien som den framgångsrika oscillerande slipmaskinen - nu med många förbättringar för ökad prestanda och ännu bättre ergonomi.

Den hållbara elmotorn i nya Mirka DEROS II har nu upp till 20 % mer slipkraft för att enkelt utföra krävande jobb och hantera tunga applikationer. Användarkomforten är fortsatt på en hög nivå, eftersom den borstlösa elmotorn är mjuktgående med låg ljudnivå, vilket minskar påfrestningar vid slipning under långa perioder. För att övervaka vibrationsnivåer är den smarta och användarvänliga Mirka DEROS II kompatibel med myMirka-appen via en stabil Bluetooth®-anslutning.

Den prisbelönta, lågprofilerade och lätta Mirka DEROS-slipmaskinen är välkänd för sin ledande ergonomi och balanserade känsla. Den nya designen gör det ännu enklare för användaren att justera sliphastigheten tack vare att Mirka DEROS II har tydligt synliga LED-indikatorer på hastighetsreglaget samt en separat på/av-knapp.

Förutom ergonomi och användarvänlighet är kännetecknet för Mirka DEROS dess kompatibilitet med dammfri slipning. Kombinera DEROS II med en Mirka dammsugare och dammfritt slipmaterial för en säkrare och hälsosammare arbetsprocess tack vare verktygets effektiva dammupptagningsförmåga.

Nya generationens Mirka DEROS II inkluderar den nya DEROS 750 med en stor 175 mm underlagsplatta. Den nya versionen är väl lämpad för slipning av stora ytor, inom byggindustrin samt marin produktion och transportsektorer.

Läs mer om Mirka® DEROS II