Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

myMirka®

Följ din vibrationsexponering med myMirka®-appen

Koppla ihop ditt Bluetooth-aktiverade Mirka-verktyg med myMirka-appen så kan du se information om verktyget. Med myMirka-appen kan du mäta vibrationer och följa din dagliga vibrationsexponering. Du kan också se verktygsbatteriets laddningsnivå och status.

Vad är myMirka?

Syftet med myMirka är att vi vill kunna erbjuda dig ett enkelt sätt att ta hand om dina händer när du slipar och polerar. Vi har försett våra mest populära elektriska slipmaskiner och batteridrivna polermaskiner med en integrerad vibrationssensor och energieffektiv Bluetooth®-teknik och utvecklat en app där du kan följa mätningarna.

Med myMirka-appen kan du mäta vibrationer och följa din dagliga vibrationsexponering. 

Upplev ytfinish på ett nytt sätt. Mirkas digitala lösningar är bara en klickning bort.

Ladda ned myMirka®

Ladda ned från Google Play

För Android

myMirka-appen är kompatibel med Android 8.0 eller senare.

Ladda ned för Android

För iOS

myMirka-appen är kompatibel med iOS 13.0 eller senare.

Ladda ned från App Store

Full kontroll utan sladd

Med variabel hastighet på reglaget får du optimal kontroll över poleringen. För ett komplett sladdlöst system kan du kombinera Mirka® batteridrivna slipmaskiner och batteridrivna polermaskiner.

Funktioner i myMirka: 

  • Varvtalsreglering → Optimera och standardisera en slipning genom att låsa och begränsa sliphastigheten
  • Intervallinställning/autostoppfunktion → Ställ in maximal körtid oavsett hur lång tid strömbrytaren är intryckt
  • Vibrationsmätning (finns även för Mirka DEOS, DEROS och LEROS) → Momentan vibrationsnivåindikering och uppföljning av daglig exponering

Varje batteridriven polermaskin levereras med två 2,5 Ah 11,1V litiumjonbatteri och en laddare. (5Ah 11,1V litiumjonbatterier finns att köpa separat.) 

Så här kopplar du ihop din Mirka-slipmaskin med myMirka-appen

Ansluta ditt verktyg

Här har vi samlat några videoguider där du kan se hur du kopplar ihop olika slipmaskiner med myMirka®-appen och aktiverar Bluetooth.

Observera att den fulla versionen av myMirka och Bluetooth inte är tillgängligt i vissa länder.

Bluetooth® -ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Mirka Ltd:s användning av sådana märken sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.

Observera att Bluetooth stängs av automatiskt när verktyget kopplas bort från eluttaget eller batteriet. Om du har kopplat ur verktyget måste du aktivera Bluetooth och parkoppla enheten igen nästa gång du ska använda den.

myMirka Bluetooth-uppkoppling är tillgänglig i EU-länder, Australien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Georgien, Indien, Island, Israel, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Ryssland, Schweiz, Serbien, Storbritannien, Sydafrika, Turkiet, Ukraina och USA.

Verktygsvibrationsindikator

Hälso- och säkerhetsfrågor på arbetsplatser blir allt viktigare. Vibrationer under slipning kan bland annat orsaka symtom som vita finger (hand-arm-vibrationssyndrom). På Mirka sätter vi användarnas hälsa i fokus.

Mirkas verktygsvibrationsindikator mäter den momentana vibrationsnivån och visar den tydligt. Vibrationen mäts enligt standarden ISO 5349-1:2001(E). Råd om hur du kan minska vibrationerna, om de överstiger normala nivåer, finns integrerade i appen.

Daglig vibrationsexponering

Appen spårar den dagliga vibrationsexponeringen enligt artikel 5 i direktiv 2002/44/EG. Mätaren blir gul när operatören har exponerats för en nivå på 2,5 m/s2 av maximal daglig vibrationsexponering och röd när nivån överstiger 5,0 m/s2.

Mirkas digitala vision

Mirkas digitaliserings- och uppkopplingsvision är att ställa om ytfinish till en digital framtid genom att lansera smarta uppkopplingsmöjligheter, tillföra mervärde och ge omedelbar återkoppling till våra kunder och andra intressenter i en högteknologisk, smart, helintegrerad affärsmiljö med hjälp av artificiell intelligens och stordata.

I den digitala eran är uppkoppling helt avgörande. myMirka är inte bara en app. Det är också en plattform för digitala tjänster och uppkopplingslösningar. Börja använda myMirka, håll dig uppkopplad och ta vara på det mervärde som Mirka tillför ytfinishindustrin.