Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Registrera dig för utökad garanti

2+1 års garanti

Alla Mirkas maskiner har två års garanti från inköpsdatumet och täcker material- och tillverkningsfel. Om du registrerar din Mirka-maskin inom 30 dagar från köpet får du ytterligare ett års garanti.

Registrera din maskin

Mirkas garanti för maskiner

Alla Mirkas maskiner har två års garanti från inköpsdatumet och täcker material- och tillverkningsfel. Om du registrerar din Mirka-maskin inom 30 dagar från köpet får du ytterligare ett års garanti.

OBS: Om verktyget används industriellt i kontinuerlig drift gäller garantin i ett år.

För att verktygsgarantin ska gälla måste verktyget användas, underhållas och manövreras enligt instruktionerna för säkerhet och användning. Men om ett problem uppstår i Mirka-maskinen på grund av material- eller tillverkningsfel så reparerar Mirka din maskin utan kostnad enligt garantivillkoren.

Garantiregistrering

Du kan registrera din Mirka-maskin genom vår portal myMirka Online. Du skapar ett konto, loggar in och följer sedan instruktionerna i myMirka. Tryck på knappen Registrera din maskin för att komma dit. Garanticertifikaten gäller specifika maskiner och kunder, vilket betyder att varje verktyg måste registreras separat och att garantin inte kan överföras till andra personer eller företag.

Registrera din maskin

Skicka en garantireklamation

Om du vill skicka en begäran om garantireparation kontaktar du din Mirka-återförsäljare eller din lokala Mirka-kundsupport. En garantireklamation måste skickas under garantiperioden och så snart som möjligt från det att felet eller problemet upptäcktes. 

Ett giltigt inköpskvitto eller en giltig faktura ska medfölja verktyg som returnerats för garantireparationer. Vid reparationer under den extra ettåriga garantitiden måste verktyget kompletteras med ett giltigt kvitto eller en giltig faktura samt ett giltigt certifikat för den förlängda garantin.

Beställ service via myMirka

Eftermarknad och service

Mirka samarbetar med auktoriserade professionella servicecenter runt om i världen. Mirkas maskiner måste servas av en auktoriserad Mirka-servicecenhet för att upprätthålla garantin. Detta säkerställer också optimal säkerhet och drift av maskinen. I Finland servas maskinerna vid Mirkas fabrik i Jeppo. Du kan beställa service för din maskin via myMirka-tjänsten.