Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Slipmaterial med flera hål

Multifit™ – en storlek till allt

Fit: för välanpassade, Multi: för allt

Den banbrytande perforeringen Mirka Multifit™ för slipmaterial är utvecklat för att passa alla maskiner och konstruerat för optimal dammutsug, kantslitstyrka och slipprestanda. Det passar alltid utan att du behöver justera slipmaterialet mot dammutsugshålen. Sätt Multifit-slipmaterialet på verktyget så är du klar att börja.

Du behöver inte justera Multifit-slipmaterialen mot hålen – sätt dem bara på underlagsplattan

Dammbegränsning

Dammbegränsning är en viktig del av slipningen. Multifit-konceptet för slipmaterialperforering är konstruerat för effektivt dammutsug och kombinerar dammavvisning med en optimalt perforerad yta. Med 50 noggrant placerade hål som bara tar upp 6 procent av ytan. Multifit är en balans mellan dammborttagning, slipprestanda och hållbarhet.

Med optimal beständighet mot igensättning kan du slipa snabbare samtidigt som slipmaterialet räcker längre. Det innebär färre avbrott och bättre fokus på arbetet. 

”Bättre extraktion av slippartiklar förbättrade slipkraften hos grova grovlekar och gav enastående ytfinish med fina grovlekar. Inga fler defekter, ingen igensättning och inga sliprosor!”

Multifit har lång livslängd tack vare egenskaper som minskar igensättningen

Längre livslängd

Det är tufft!

Du behöver inte längre byta rondell hela tiden. Med Multifit blir slipmaterialet robustare och slitstarkare, och därmed också effektivare.

Multifit-teknikens noggrant placerade dammutsugshål och greppytor i genomtänkta storlekar förlänger slipmaterialets genomsnittslivslängd, ger enastående kantslitstyrka och motverkar effektivt igensättning.

Multifit kan hjälpa dig få ut maximalt av varje slipmaterial och sparar tid tack vare snabbare byten.

”Det är första gången en rondell har hållit så här länge vid en motorhuvsslipning.”

 

 

 

Enkla att byta

Mirkas nya Multifit-koncept betyder att slipmaterialet alltid är korrekt placerat på alla maskiner utan att du behöver passa in hålen på ryggmaterialet.

Med det optimala hålantalet och enastående kantslitstyrka har vi tagit fram ett slipmaterial med lång livslängd som byts på kortast möjliga tid när det behövs. Då kan du fortsätta jobba tidigare med perfekt balans mellan lång livslängd, dammutsugskapacitet och bekvämlighet.

”Jag behöver inte tänka på att passa in rondellerna utan kan hålla fokus på jobbet – det om något sparar tid och energi för mig.”

Multifit-slipmaterialen passar fler hålkonfigurationer och minskar lagerbehovet

Hög lageromsättning

Multifits universella perforeringsteknik ersätter 9 hålmönster. Dra nytta av det ökade utrymmet genom minskad lagerhållning och få möjlighet att erbjuda kvalitetsprodukter som är lätta att både sälja och rekommendera – till en lägre kostnad och med högre lönsamhet. 

”Med färre referenser kunde jag inte tro att min lageromsättning skulle öka!”

Optimerat hålantal för Mirka Multifit

Optimerat hålantal

  1. Behändigt centrumhål för bättre dammutsug centralt
  2. Hål i den inre sektionen som motverkar igensättning i centrum
  3. Stort hålfri area för bättre grepp mellan rondellen och plattan
  4. Yttre gripområden som ökar slipgreppet i mycket dammande material
  5. Hålens placering på den yttre ringen bildar en ring som förflyttas inåt och minskar slitaget på ytterkanterna
  6. Optimala hålavstånd: tillräckligt tätt för optimalt dammutsug, tillräckligt glest för slitstyrka
Interface i nät för bibehållet luftflöde

Interface i nät för luftflöde

 

Den öppna nätkonstruktionen hos det 4 mm tjocka interfacet förbättrar luftflödet ytterligare vid slipning med ett Multifit-slipmaterial. Det är avsett för finare grovlekar på P320 eller högre.

Förutom enklare följning av underlagskonturer säkerställer ett interface en finish av enastående hög kvalitet med ännu bättre dammutsug och beständighet mot igensättning, även med finare grovlekar. Inga klumpar, inga repor, inga synliga defekter – bara lättjobbad slipning med fantastisk finish.

Mirka Multifit™

Nytt slipmaterialkoncept för effektiv slipning