Mirka.com Kullanım Koşulları 1

Son güncelleme tarihi: 25 Ocak 2022

Mirka Oy iletişim bilgileri:
Mirka Oy, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finlandiya

1. Genel

Bu Koşullar, Mirka.com hesabınıza ("Hesap") ve Mirka Oy ("Mirka") tarafından söz konusu Hesap ile bağlantılı olarak sağlanan çeşitli hizmet ve araçlara ("Hizmetler") erişim hakkınızı ve bu erişimi düzenleyen koşulları kapsar. Mirka ürün ve hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak ayrı satış koşulları ("Satış Koşulları") ve garanti koşulları ("Garanti Koşulları") gibi belirli koşullar geçerli olabilir. Bu Koşullar'ın tarafları siz (özel şahıs veya bir şirketin yetkili temsilcisi olarak) ve Mirka Oy'dur.

2. Hesap

Bir Mirka.com Hesabı'na kaydolup bu Koşullar'ı kabul ettiğinizde, Hesabınızı kullanmak için size sınırlı, iptal edilebilir, telifsiz ve devredilemez bir hak verilir.

Bu Hesap kişiseldir ve kullanıcı adınızı veya şifrenizi üçüncü taraflarla paylaşmamayı ya da üçüncü tarafların Hesabınızı kullanmasına veya Hesabınıza erişmesine izin vermemeyi açıkça kabul edersiniz. Bunun tek istisnası, Mirka'nın açık izniyle bir şirket veya başka bir kuruluş için söz konusu Şirket Hesabı'na erişimi birden fazla kullanıcı arasında paylaşmak üzere bir Hesap'ın oluşturulduğu paylaşılan şirket hesaplarıdır ("Şirket Hesabı").

Bir Hesap için kaydolarak, Hesap'ın (Şirket Hesabı dahil) ait olduğu taraf olduğunuzu veya söz konusu tarafı temsil ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz. Mirka Oy'un önceden yazılı izni olmadan üçüncü taraflar adına Hesap kaydedilmesi kesinlikle yasaktır.

3. Hizmetler

Bir Hesap için kaydolduğunuzda, Hizmetler'i kullanmak için size sınırlı, iptal edilebilir, telifsiz ve devredilemez bir hak verilir. Bu tür Hizmetler; destek, garanti veya izleme amacıyla makinelerin kaydedilmesini, bir web mağazasına erişimi ve makineler ya da ürünlerle ilgili sorguların işlenmesi için bir destek kanalını içerebilir. Hizmetler, Mirka'nın yegane takdir yetkisi doğrultusunda zaman zaman çevrimdışı duruma getirilebilir veya eklenebilir.

Özellikle makine kaydı için geçerli koşullar: Şüpheye mahal vermemek için, bir makinenin başka bir kişi veya şirket adına kaydedilmesi kesinlikle yasaktır. Bir makineyi Mirka.com adresinde kaydettiğinizde, sağladığınız seri numarasının doğru olduğunu ve makinenin size ait olduğunu veya söz konusu makineyi tescil ettirmek için başka bir şekilde açık izne sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

Özellikle web mağazası ve garanti kapsamında olmayan onarım hizmetleri için geçerli koşullar: Mirka.com web mağazasından verilen ürün veya hizmet siparişleri ile garanti kapsamında olmayan onarım hizmetleri, ayrı Satış Koşulları'na tabidir.

Özellikle makine onarım garantisi için geçerli koşullar: Onarım garantisi ve genel olarak garantiyle ilgili koşullar, ayrı Garanti Koşulları'na tabidir.

4. Kullanım Sınırlamaları

Hesap ve Hizmetler'i kullanma hakkınız, bu Koşullar'a ve aşağıdaki sınırlamalara tabidir. Aşağıdaki sınırlamaların ihlali, Koşullar'ın somut ihlali olarak kabul edilir.

a.     Hesap paylaşımı yapmama: Bölüm 2'de tanımlandığı gibi.

b.     Yasa dışı/ahlaka aykırı içerik bulundurmama: Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını veya ilgili gizlilik ya da rekabet yasası hükümlerini ihlal eden içerikler dahil olmak üzere yasa dışı, müstehcen veya başka bir şekilde genel ahlakı ihlal eden bilgileri yüklememeyi ya da Hesabınızda veya Hizmetler'de bu tür bilgiler bulundurmamayı taahhüt edersiniz.  

c.      Kötü amaçlı kullanımda bulunmama: Hesap veya Hizmetler'i, hizmet reddi saldırısı gerçekleştirme ya da kötü amaçlı program veya kod paylaşma dahil olmak üzere Mirka.com Hizmetleri'nin ya da diğer Mirka ürün veya hizmetlerinin kullanılabilirliğini ya da bütünlüğünü engelleyebilecek şekilde kötü amaçlı olarak kullanmamayı taahhüt edersiniz.

d.     Yalan beyanda bulunmama: Üçüncü tarafları hileli olarak temsil etmemeyi veya yasal hakkınız olmadan Hizmetler'i satın almamayı ya da başka bir şekilde kullanmamayı taahhüt edersiniz.

e.     Tersine mühendislik gerçekleştirmeme: Hizmetler veya Hesap ile ilgili kodda tersine mühendislik gerçekleştirmeye ya da kodu başka bir şekilde insanlar tarafından okunabilir biçime dönüştürmeye veya kodun kopyasını almaya çalışamazsınız.

f.       Hesap veya Hizmetler'de yer alan materyalleri uygunsuz şekilde kullanmama: Hesap'ta veya Hizmetler'de yer alan materyalleri, Hesap'ı/Hizmetler'i kullanmak dışında başka bir amaçla kullanma hakkınız yoktur. Hizmetler ve Hesap ile ilgili programların kaynak kodundaki telif hakkı, pazarlama resimleri, ürün açıklamaları ve ürün belgelerindeki resimler ve açıklamalardaki telif hakkı veya Mirka'nın sahip olduğu ticari markalar ya da patentler dahil olmak üzere, Hizmetler ve Hesap'ta yer alan materyallerle ilgili olarak tarafınıza Mirka'nın veya lisans verenlerinin fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans verilmez.  

5. Kişisel Veriler ve Gizlilik

Kişisel verilerinizin işlenmesi, ayrı bir gizlilik bildiriminde ele alınmaktadır. Bildirime buradan ulaşabilirsiniz: Gizlilik politikası. Bu tür işlemlerin veri denetleyicisi Mirka'dır ve veriler, Mirka ile yazılı veri işleme sözleşmelerine tabi olarak çeşitli işleyiciler tarafından işlenir.

6. Hesap ve Hizmetler'in Kullanılabilirliği

Mirka, Hesap ve Hizmetler'in kullanılabilirliğini yeterli düzeyde tutmaya çalışır ve hizmet ve yardım istekleri için ayrı bir iletişim noktası sağlar. Ancak Mirka, özel kullanılabilirlik garantileri veya yanıt ya da destek bileti işleme sürelerine ilişkin garantiler vermez. Hesap ve Hizmetler'e erişim; Hesap ve Hizmetler'in güncellenmesi veya onarılması gerektiğinde ya da Mirka'nın yegane takdir yetkisine bağlı olarak başka herhangi bir nedenden dolayı sağlanamayabilir.

Şüpheye mahal vermemek için, tarayıcınızın ve ekipmanınızın güncel olduğundan, Hesap ve Hizmetler'e kullanım amacı doğrultusunda erişip bunları kullanabildiğinizden ve tarayıcınız ile ekipmanınızın yeterli düzeyde veri güvenliğine sahip olduğundan emin olmak, kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzdadır ve Mirka bu durumlarla ilgili olarak sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

7. Sözleşmenin İhlali ve Zararlar

Bu Koşullar'ın sizin tarafınızdan somut şekilde ihlal edilmesi durumunda Mirka, Koşullar'ı ve Hesap ve Hizmetler'i kullanma hakkınızı önceden bildirimde bulunmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olur.

Mirka, bu Koşullar veya Mirka Hesabı ve Hizmetleri ile ilgili olarak maruz kaldığınız hiçbir dolaylı zarardan ötürü sorumlu ya da yükümlü değildir.

8. Koşullar'daki Değişiklikler

Mirka Oy'un, Koşullar'ın yeni bir kopyasını Mirka.com adresine yükleyerek ve size bildirimde bulunarak bu Koşullar'ı tek taraflı olarak değiştirebileceğini kabul edersiniz. Böyle bir bildirim aldıktan sonra Hesabınızı veya Hizmetlerinizi kullanmaya devam etmeniz durumunda, değiştirilen Koşullar'ın sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Değiştirilen koşulları kabul etmemeniz durumunda, Hesap ve Hizmetler'i kullanma hakkınız önceden bildirimde bulunmaksızın derhal sona erer.

9. Süre ve Fesih

Hesap ve Hizmetler'i kullanma hakkınız, Mirka.com Hesabınızı kaydedip bu Koşullar'ı kabul etmenizin ardından başlar ve süresiz olarak devam eder. Bu Koşullar'ı bariz şekilde veya tekrar tekrar ihlal etmeniz ya da Koşullar'ın sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmediğinizin düşünülmesi durumunda Mirka, önceden bildirimde bulunmaksızın Hesap ve Hizmetler'i kullanma hakkınızı feshedebilir.

Bu Koşullar'ın veya Hesap ya da Hizmetler'i kullanma hakkınızın feshedilmesi veya sona ermesi durumunda, Hesap'ı/Hizmetler'i kullanmayı derhal bırakmanız gerekir ve Mirka.com adresine yüklediğiniz tüm veriler, ilgili kişisel veri mevzuatına tabi olarak silinir.

10. Geçerli Yasalar ve İhtilafların Çözümü

Bu Koşullar, kanuni ihtilaflara ilişkin hükümler hariç olmak üzere, Finlandiya yasalarına tabidir.

Geçerli zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, bu Koşullar'dan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf ya da iddia veya bunların ihlali, feshi ya da geçerliliği, nihai olarak Finlandiya Ticaret Odası Tahkim Kuralları'na uygun olarak tahkim yoluyla çözülür. Hakem sayısı birdir ve tahkim yeri Vaasa, Finlandiya'dır.