Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Mirkas nya investering på 25 miljoner €, det första i sitt slag

14 mars 2024

Mirka fortsätter sin resa som marknadsledare och leder hela slipmaterialsindustrin genom att bygga en innovativ anläggning för tillverkning av cirkulärt slipmaterial i Jeppo, Finland. Investeringen kommer att minska Mirkas koldioxidavtryck med cirka 5000 ton och de första cirkulära slipprodukterna kommer att lanseras under 2026.

 

 

 

Business Finland har beviljat Mirka 5,89 miljoner euro i finansiering från Återhämtnings- och Resiliencefaciliteten (RRF) för att etablera en anläggning för tillverkning av cirkulära slipkorn (CIGMA). CIGMA-anläggningen kommer att använda avfallsströmmar från industrin samt slipavfall från både produktion och användare för att bearbeta och producera nya cirkulära keramiska slipkorn.

-Mirka tar ett branschledande steg genom att introducera det första verkligt cirkulära konceptet inom den globala slipmaterialbranschen. Detta är en mycket ambitiös satsning, så stödet från Business Finland är avgörande, och vi är mycket tacksamma för finansieringen. Hela investeringen beräknas vara cirka 25 miljoner euro, och anläggningen kommer att vara den första i sitt slag i världen, säger VD Stefan Sjöberg.

-Business Finland är mycket glada att stödja Mirkas väg som en sann föregångare i den cirkulära övergången för slipmaterialbranschen. Denna investering är ett bevis på den starka utvecklingen inom tillverkningsindustrin i Finland, säger Account & Ecosystem Manager Ulf-Erik Widd på Business Finland.

Från linjärt till cirkulärt koncept

Den slipmaterialtillverkande industrin följer vanligtvis en linjär ekonomimodell där slipmaterialen betraktas som massproducerade produkter med kort livslängd och utmanande möjligheter till återvinning. Detta är en vanlig utmaning för hela slipmaterialsindustrin där kornen står för den största delen av produkternas CO2-avtryck.

- Den cirkulära kornhanteringsprocessen, utvecklad inom vårt CIGMA-projekt, hanterar denna utmaning genom att möjliggöra övergången från nya korn till att använda begagnat slipmaterial samt sidoflöden som för närvarande deponeras som avfall, säger FoU-direktör Mats Sundell.

Mirka är engagerad i att främja cirkularitet, och ett av Mirkas hållbarhetsmål är att nå en cirkularitetsgrad på 70 % för sin produktportfölj fram till 2035. CIGMA-investeringen är ett betydande steg mot att uppnå detta mål.

- Detta är ett projekt som inte bara kommer att påskynda vår gröna omställning utan också förbättra cirkulariteten inom hela slipmaterialsindustrin. Genom detta projekt kommer Mirka att kunna leda slipmaterialsindustrin genom att vara det första företaget att leverera helt cirkulära slipmaterial, säger Sjöberg.

Ökad lokal sysselsättning

Anläggningen täcker 7000 m² och kommer att byggas på Mirkas produktionsplats i Jeppo. Anläggningen förväntas vara klar för produktion i slutet av 2025.

-Vi skriver nu historia, eftersom vi introducerar en helt ny industri i Finland. Detta är fantastiska nyheter också lokalt, eftersom investeringen kommer att dra in EU:s återhämtningsfonder till regionen och skapa mer än 50 nya jobb, säger Sjöberg.