Mirka people discussing by computer

Mevzuata Uygunluk

Mirka için ürünlerimizin, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda (AET) geçerli olan sağlık ve çevreyle ilgili Avrupa Birliği Yönetmelikleri ve Yönergeleri ile uyumlu olması önemlidir.

Mirka'nın vizyonunda, yenilenme konusunda ilham veren ve yeniliklerle öncülük eden, böylelikle insan sağlığını ve çevreyi daha iyi korumak üzere belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması temel amacını destekleyerek sorumluluk bilinciyle hareket eden bir piyasa önderi olmak istediğimiz ifade edilir.

REACH Tüzüğü

Avrupa Birliği'nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin (EC) 1907/2006 sayılı Tüzüğü (REACH), Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. REACH, kimyasal maddelerin üretimini ve kullanımını düzenlemenin yanı sıra bunların hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki olası etkilerini değerlendirir.

 

SCIP Veritabanı

Atık Çerçeve Direktifi (WFD) kapsamında oluşturulan SCIP veritabanı, ilgili eşyalardaki veya karmaşık nesnelerdeki (ürünler) maddeler hakkında bilgi içerir. AB pazarına, ağırlıkça %0,1'in üzerinde bir konsantrasyonda çok yüksek önem arz eden maddeler (SVHC'ler) içeren eşyalar tedarik eden şirketlerin, bu eşyalara ilişkin bilgileri SCIP veritabanı üzerinden ECHA'ya sunması gerekmektedir.
Daha fazla bilgi için SCIP ile Mirka REACH ve SVHC bilgi mektubuna göz atın.

 

RoHS Direktifi

RoHS Direktifi, kamu sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaktadır. Özel olarak hariç tutulmadıkça, elektrikli ve elektronik bileşen içeren tüm ürünler, RoHS Direktifine uygun olmalıdır.

 

Mirka Kısıtlı Malzemeler Listesi

Mirka'nın Kısıtlı Malzemeler Listesi'nin (RML) amacı, Mirka ürünlerinde çevreye ve kullanıcıların sağlığına zararlı olabilecek veya başka endişelere yol açabilecek kimyasal maddelerin kullanılmamasını sağlamaktır. Bu listenin bir diğer amacı da mevzuata ve Mirka Ltd şirket politikasına uygunluğu sağlarken, kimyasal maddelerin yönetilmesi konusunda tutarlı bir yaklaşım benimsemeyi kolaylaştırmaktır. RML, tedarikçileri ve diğer paydaşları kimyasal maddelerin durumu hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Mevzuata uygunlukla ilgili belgelere buradan ulaşabilirsiniz