Mirka white collar staff in meeting

Yönetim Sistemleri

Yönetim sistemi, bir kuruluşun hedeflerine ulaşmak için gerekli görevleri yerine getirebilmek amacıyla kullandığı politikaların, süreçlerin ve prosedürlerin derlemesidir.

ISO Sertifikası

Mirka Ltd (merkez ve üretim tesisleri), aşağıdaki standartlara göre sertifikalı bir entegre yönetim sistemine sahiptir:

  • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001)
  • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)

Mirka'nın tüm bağlı şirketleri, kalite yönetim sistemi (ISO 9001) standardına göre sertifikalandırılmıştır.

En yeni sertifikalarımızı buradan indirin

İş Sürekliliği

İş sürekliliği, kuruluşların dayanıklılığını oluşturmanın ve geliştirmenin kalbinde yer alan temel disiplindir. Bir kuruluşun riskleri ve tehditleri yönetmeye ilişkin genel yaklaşımının bir parçası olarak benimsemesi gereken, test edilip onaylanmış bir metodolojidir.

İş sürekliliği yönetimi, bir kuruluşun önceliklerini belirler ve yıkıcı tehditlere karşı çözümler hazırlar. (Kaynak: İyi Uygulama Kılavuzları, 2018 Baskısı, BCI)

Mirka Ltd.nin merkezinde ve üretim tesislerinde İş Sürekliliği Yönetim Sistemimizi sürekli olarak geliştirmek için:

  • tehditleri ve işimiz üzerindeki etkilerini tanımlıyoruz
  • tehditlerin farklı çözümlerle nasıl azaltılabileceğini düşünüp harekete geçiyoruz
  • aksamalarda müdahale etmek ve sorunu çözmek için planlar, talimatlar ve işlev modelleri hazırlıyoruz.