Valitse sijaintisi

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

my.mirka.com Konehuollon ehdot

Päivitetty viimeksi 16. maaliskuuta 2023

Mirka Oy:n yhteystiedot:
Mirka Oy, Pensalantie 210, 66850 Jepua

 

1. Yleistä

Näillä portaaliin my.mirka.com liittyvillä ehdoilla säädellään portaalin käyttöä ja portaalin my.mirka.com kautta tarjottua konehuoltoa. Ne on luettava yhdessä sivuston Mirka.com käyttöehtojen kanssa (Mirka.com Käyttöehdot – Mirka). Kun näiden konehuollon ehtojen ja sivuston Mirka.com käyttöehtojen välillä on ristiriita, nämä konehuollon ehdot ovat ensisijaiset.


Näiden konehuollon ehtojen osapuolet ovat sinä (joko yksityishenkilö tai yrityksen valtuutettu edustaja) ja Mirka Oy (jäljempänä myös "Mirka").

2. Konehuollon tilaaminen portaalissa my.mirka.com

Portaalissa my.mirka.com voit tilata konehuoltopalveluja. Ne jakautuvat karkeasti kahteen luokkaan eli takuun kattamiin huoltoihin (jäljempänä "takuuhuollot") ja huoltoihin, joita takuu ei kata (jäljempänä "takuun ulkopuoliset huollot"). Lisäksi tietyt takuuhuoltotilaukset voivat sisältää osia, joita takuu ei kata. Tilaukset on tehtävä yksitellen kullekin koneelle, vaikka koneet voidaan ryhmitellä yksittäiseksi toimitukseksi.

Huoltotilaukset tehdään Huoltopyyntö-toiminnon avulla, minkä jälkeen Mirka antaa toimitusohjeet lähimpään Mirkan huoltokeskukseen. Kun kone saapuu huoltokeskukseen, Mirka arvioi, kuuluuko vika/kone takuuhuollon piiriin (Mirkan takuuehtojen mukaan: https://www.mirka.com/SharePoint/Marketing/Productsapplications/Toolsandaccessories/Product_Manuals/Mirka_Warranty_2_Plus_1.pdf).

Jos tuote tai vika ei kuulu takuun piiriin, Mirka antaa tarjouksen takuun ulkopuolisesta huollosta. Jos hyväksyt tarjouksen, Mirka huoltaa viallisen tuotteen ja lähettää sen sinulle huollon valmistuttua.

3. Koneiden toimitus ja palautus

Koneet voi toimittaa Mirkan huoltokeskukseen Mirkan järjestämällä toimituspalvelulla. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella sijaintisi mukaan. Voit myös tilata huollon ja järjestää toimituksen huoltokeskukseen itse. Toimitustasi meille ei voida seurata järjestelmässämme, jos Mirka ei ole järjestänyt sitä.


Varmista ennen noutoa tai toimitukseen vientiä, että koneet on pakattu ja suojattu turvallisesti ja että osoitekortti on kiinnitetty pakkaukseen. Mirka ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksen aikana virheellisesti pakattujen tavaroiden vuoksi.


Takuuhuoltojen osalta Mirka vastaa noutokustannuksista sekä huolletun koneen toimituksesta takaisin sinulle aiheutuvista kustannuksista.


Kun hyväksyt takuun ulkopuolista huoltoa koskevan tarjouksen, Mirka laskuttaa sinulta noutokustannukset sekä palautuskustannukset tarjouksen mukaisin hinnoin. Jos hylkäät takuun ulkopuolista huoltoa koskevan tarjouksen ja päätät kierrättää koneen, Mirka vastaa noutokustannuksista. Jos hylkäät tarjouksen, mutta päätät haluavasi koneen takaisin, Mirka palauttaa sen osiin purettuna ja laskuttaa sinulta palautuskustannukset. Turvallisuussyistä Mirka ei voi koota konetta uudelleen vaihtamatta viallisia osia. Jos et vastaa tarjoukseen 14 päivän kuluessa, Mirka voi palauttaa osiin puretun koneen ja laskuttaa palautuskustannukset sinulta.


4. Kustannukset ja maksuehdot

Takuun ulkopuolisten huoltojen hinnat perustuvat kulloisenkin vian Mirkan kulloinkin voimassa olevan huoltohinnaston hintaan. Koneelle suoritetaan ainoastaan arviointi, ennen kuin olet hyväksynyt Mirkan antaman huoltotarjouksen. Huoltokustannukset voidaan veloittaa tarjouksen hyväksymisen yhteydessä tai laskuttaa, kun huoltotilauksesi on täytetty. Käytettävissä olevat maksutavat määräytyvät Mirkan paikallisten järjestelyjen mukaan.


Toimituskustannusten ja muiden sinulta laskutettavien kustannusten osalta maksuehtona on 14 päivää netto, minkä jälkeen peritään Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa.


5. Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa takuun ulkopuolisten huoltopalvelujen tilauksesta ilmoittamalla asiasta Mirkalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hyväksyit asianomaisen tarjouksen. Jos käytät peruuttamisoikeutta, vastaat noutokustannuksista ja huoltamattoman tuotteen sinulle takaisin toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.


Jos olet kuitenkin hyväksynyt, että viallisen tuotteesi huoltaminen aloitetaan ennen tämän 14 päivän määräajan kulumista, vastaat palvelun kustannuksista osittain (jos huolto on suoritettu osittain sinä päivänä, jona ilmoitat peruuttamisesta) tai kokonaisuudessaan (jos huolto on suoritettu kokoanisuudessaan sinä päivänä, jona ilmoitat peruuttamisesta) riippumatta peruuttamisilmoituksestasi.


6. Säilytyskustannukset ja oikeus kierrättää lunastamattomat tuotteet

Kun Mirka on todennut, ettei takuu kata konetta/vikaa, asiakkaalle annetaan takuun ulkopuolista huoltoa koskeva huoltotarjous, joka on hyväksyttävä tai hylättävä 14 päivän kuluessa. Kun tämä määräaika on umpeutunut, etkä vastaa tarjoukseen tai hyväksy huoltamattomien tuotteiden toimitusta, sinulla on kolme (3) kuukautta aikaa noutaa kone tai järjestää koneen toimitus. Tämän kolmen (3) kuukauden määräajan kuluttua Mirka kierrättää koneen. Lisäksi Mirka varaa oikeuden laskuttaa sinulta sellaisten tuotteiden säilytyskustannukset, jotka on joko kierrätetty tässä esitetyllä tavalla tai toimitettu/noudettu tarjouksen alkuperäisen 14 päivän hyväksymis- tai hylkäämismääräajan jälkeen.


7. Vikoja huolletuissa tuotteissa

Takuuhuoltojen osalta Mirkan takuuehtoja sovelletaan kaikkiin väitettyihin Mirkan huoltopalvelujen puutteisiin tai vaihdettujen tai huollettujen osien vikoihin.


Takuun ulkopuolisten huoltojen osalta sinun on ilmoitettava Mirkalle tuotteen viasta viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa sen havaitsemisen jälkeen, minkä jälkeen Mirka voi päättää järjestää väitetysti viallisen tuotteen noudon. Jos tuote havaitaan olevan viallinen takuun ulkopuolisessa huollossa tapahtuneen virheen vuoksi, Mirka vastaa siihen liittyvistä nouto- ja toimituskustannuksista. Jos kone ei ole viallinen tai vika ei johdu Mirkan takuun ulkopuolisesta huollosta, sinä vastaan noutokustannuksista sekä tuotteen takaisin sinulle toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.


Epäselvyyksien välttämiseksi Mirka ei myönnä minkäänlaista takuuta koneille, joille on suoritettu takuun ulkopuolinen huolto, ja vakuuttaa ainoastaan, että tuotteet eivät ole viallisia, kun noudat ne tai järjestät niiden toimituksen. Huollettu kone saattaa hajota Mirkan suorittaman huollon jälkeen sellaisten osien tavanomaisen kulumisen vuoksi, jotka eivät kuuluneet kyseisen huollon piiriin, ja tällainen hajoaminen ei johdu Mirkan takuun ulkopuolisessa huollossa tapahtuneesta virheestä, eikä Mirka ole vastuussa tai vastaa tällaisesta hajoamisesta.


8. Ylivoimainen este

Mirka vapautuu velvollisuuksiensa osittaisen tai kokonaan täyttämisen vastuusta, jos niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joka on ilmennyt tilauksen tekemisen jälkeen sellaisten luonteeltaan poikkeuksellisten tapahtumien, joita Mirka ei ole voinut ennustaa tai ehkäistä kohtuullisin toimenpitein, kuten tulipalojen, yleisten sähkö- tai logistiikkakatkojen, työnseisausten tai muiden työtaistelutoimien, pandemioiden, epidemioiden tai aseellisten selkkausten, vuoksi. Mirkan vapautus vastuusta kestää ylivoimaisen esteen koko keston ajan. Lisäksi Mirkalla on oikeus mitätöidä tilaus yksipuolisesti, jos ylivoimainen este jatkuu vähintään kahden (2) viikon ajan, jolloin sinun mahdollinen ennakkomaksusi palautetaan.


9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöä, ja vain, jos pakollinen kuluttajalainsäädäntö sallii tämän lainvalinnan. Jos pakollinen kuluttajalainsäädäntö ei sitä salli, sovelletaan sinun asuinpaikkasi lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.
Näihin konehuollon ehtoihin liittyvät erimielisyydet, ristiriidat tai valitukset ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi sinulla voi olla oikeus viedä riitasi toimivaltaisen kuluttajariitaviranomaisen kuultavaksi. Suomessa tämä on kuluttajariitalautakunta (https://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html).